Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk yerli Türk yolcu uçağının 2019’da semalarımızda uçmaya başlayacağını açıkladı.
Öyle tahmin ediyorum ki danışmanları yanlış bilgi vermişler Başbakan’a. Benim bildiğim ve çeşitli tarih kitaplarına bakarak teyit ettiğim bilgilere göre Türkiye’nin ilk yerli yolcu uçağı Atatürk’ün talimatı üzerine dönemin ünlü müteahhitlerinden Nuri Demirağ’ın kurduğu fabrikada 1936’da üretildi.
Bugün İstanbul’da Atatürk Havaalanı olarak kullanılan alanı da Demirağ ilk havaalanlarımızdan biri olarak düzenledi. Demirağ ayrıca pilot yetiştirmek için okul açtı, buradan 290 pilot mezun etmeyi başardı. Demirağ öncülüğünde üretilen uçaklar Türk Hava Kurumu’na (THK)satılıyordu. Bu şekilde onlarca uçak satıldı. Üretilen yolcu uçaklarının bir özelliği de savaş sırasında ufak değişikliklerle bombardıman uçağı haline getirilebilmesiydi.
++
Demirağ’ın şu görüşü son derece anlamlıdır:
“Avrupa’dan, Amerika’dan lisanslar alıp uçak yapmak kopyacılıktan ibarettir. Demode tipler için lisans verilmektedir. Yeni icat edilenler ise bir sır gibi, büyük bir kıskançlıkla saklanmaktadır. Binaenaleyh kopyacılıkla devam edilirse, demode şeylerle beyhude yere vakit geçirilecektir. Şu halde Avrupa’nın ve Amerika’nın son sistem tayyarelerine mukabil, yepyeni bir Türk tipi vücuda getirilmelidir.”
(Yukarıdaki sözleri, 2019’da uçacak yolcu uçağımızın Amerikalı firma Sierra Nevada’dan alınacak fikri ve sınai haklarla üretileceği bilgisiyle birlikte değerlendirmekte yarar var.)
++
Atatürk’ün vefatından sonra İsmet İnönü döneminde yerli uçakların THK’ye alınması durduruldu. Bu nedenle Demirağ’ın fabrikası fazla uzun ömürlü olamadı, kapanmak zorunda kaldı. Oysa Devlet desteği sürse teknik olarak çok gelişebilecek ve önemli işler başarabilecek durumdaydı. O kadar ki, İspanya, İran ve Irak’tan uçak siparişleri alınmıştı. Ayrıca, ABD ve İngiltere, Türkiye’nin uçak üretmesinden ve kendi pazarına ortak olmak istemesinden büyük rahatsızlık duyuyordu.
++
Neyse…
Her şeye karşın yolcu uçağı üretimi için yeni bir adım atılmasını olumlu buluyorum.
Dilerim bu adım seçim vaadi olmakla kalmaz, hayata geçer.