Türkiye’nin ilk Meclis Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’tü. Osmanlı saltanatını ve hilafeti o kaldırdı. Tekke ve zaviyeleri o kapattı.”Devletin dini İslam’dır” ifadesini Anayasa’dan o çıkardı.

“Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir” diyordu.

“Laik hükümet kavramından dinsizlik manası çıkarmaya çalışan fesatçılara fırsat vermeyiniz” diyordu.
“Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir” diyordu.
“Dünya yüzündeki her şey için, maddi ve manevi her şey için, yaşam için ve başarı için en doğru yol gösterici bilimdir, tekniktir. Bilimin ve tekniğin dışında yol gösterici aramak, düşüncesizliktir, bilgisizliktir, yanlıştır” diyordu.
“Laiklik sadece din ve devlet işlerinin değil, dinin siyasetten de ayrılmasıdır ve yasaların dine göre değil, toplumun gereksinmelerine göre yapılmasıdır” diyordu.
++
Ve şimdi de bugünkü Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın söylediklerine bakalım:
“Yeni Anayasa’da laiklik tarifi olmamalıdır.”
“1982 Anayasa’sını hazırlayan heyette Şener Akyol da vardı. Kendisine, ‘Müslüman bir ülkedeyiz, neden Anayasa Allah ismiyle başlamadı’ diye sordum. O da ‘Biz Allah diye başlattık ama Konsey kaldırdı’ dedi.”
“Anayasamızın dinden kaçınmaması lazım. Müslüman bir ülke olarak neden kendimizi dinden arındırma, geri çekme durumunda olacağız?”
“Biz İslam ülkesiyiz. Bu nedenle dindar bir Anayasa yapmalıyız.”
++
İktidar sözcüleri sık sık Ak Parti iktidarı döneminde Türkiye’nin çağ atladığını söylüyorlar.
“Atladık” dedikleri çağ sakın ortaçağ olmasın!