İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan öğrenci memnuniyeti anketi açıklandı. Öğrencilerin, eğitim-öğretim ve öğretim elemanı kalitesi konusund İKÇÜ’ye iyi not verdiği belirtildi.

Öğrencilerin memnuniyetinin araştırıldığı ankette en yüksek memnuniyet; eğitim kalitesi, yabancı dil eğitiminin kalitesi, öğretim elemanı kalitesi ile yönetiminin kalitesi başlıklarında sıralandı. Memnuniyet sıralamasında, idari personelin tutumu, kampüs ve binaların fiziksel olanakları, sağlık hizmetleri, bilgisayar ve internet hizmetleri, beslenme hizmetleri, güvenlik hizmetlerinin de öğrencilerden geçer not aldığı bildirildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın teknik desteği ile otomasyon sistemi üzerinden online olarak ulaşılan 693 öğrencinin katıldığı ankete göre, yerleşkeye ulaşım, yurt olanakları, kültür-sanat olanaklarının daha iyi seviyede olabileceği sonucu ortaya çıktı.

Rektör Prof. Dr. Akhan, üniversitedeki yönetim, hizmet, öğretim, başarı boyutlarına yönelik 29 konu başlığında hazırlanan anket sonuçlarının çalışmalarına yön vereceğini ifade etti. Çalışma planının öğrencilerin görüşlerinden yola çıkılarak çizileceğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Akhan, “Bu noktada yeni bir üniversite olmamıza rağmen, üniversitemizin fiziki yapılanma süreci tamamlandığında memnuniyet çıtasının daha da yükseleceğine inanıyorum” dedi.

Öğrenci memnuniyetinin doğru bir şekilde analiz edilmesinin, üniversitelerin gelişimi için vazgeçilmez unsur olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Akhan, eğitimde yakalanan standardın öğrenciler tarafından görülmesinin mutluluğunu taşıdığını ifade etti.

“DAHA İYİ OLMAK İÇİN SORUYORUZ”

Yönetim olarak toplam kalite yönetimi çerçevesinde yürütülen çalışmalara oldukça önem verdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Akhan, “Toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde eksik olan noktalar belirlenecek ve iyileştirmeye dair yapılacak olan çalışmalar daha başarılı olacaktır. Çalışmalarımızda sürekli iyileştirme sağlamak için neyi başarmak istiyoruz, ne kadar iyi yapıyoruz ve nasıl daha iyisini yapabiliriz gibi soruların cevaplarını bulmalıyız” dedi.

“ÖĞRENCİDEN GELEN GERİ BİLDİRİM GÜVENİLİRDİR”

Öğrencilerden gelen yanıtların öğretimin kalitesini gösteren diğer pek çok göstergeden daha güvenilir sonuçlar verdiğine işaret eden Prof. Dr. Akhan, “Çünkü öğrenciler bu süreçten doğrudan yararlanmaktadırlar. Bu nedenle hizmetlerden yararlananların görüşlerine dayalı olarak etkililik ve verimliliği ispat etmeye yönelen üniversiteler için bu tür değerlendirmeler önemli bir veri kaynağıdır” diye konuştu.