İhracatçılara yeşil pasaport alma yolu açıldı. Bakanlar Kurulu, ihracatçı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda yeşil pasaport verilmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulunun ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar hakkında kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bakanlar Kurulu’nun kararına göre, son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı; 1-10 milyon dolar arasında olan firmaların bir, 10-25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25-50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50-100 milyon dolar arasında olan firmaların dört, 100 milyon üzeri olan firmaların beş yetkilisine hususi pasaport verilebilecek.

Karara göre, ihracatçılara, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha üzeri hapis cezasına mahkum olmaları veya affa uğramış olma durumlarında dahi iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecek. Ancak ihracatçıların anayasal düzene karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas, kara para aklama gibi suçlardan mahkum olmaları halinde hususi pasaport hakkından yararlanamayacak. Karar uyarınca, hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulanan ihracatçıların eş ve çocukları bu haktan yararlanamayacak.

ÇALIŞANLAR DA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT ALABİLECEK-

Kararda belirtilen tutarlarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek ve her yılın 15 şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecek. Hususi damgalı pasaport başvurusu İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca ortak belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacak.
Hususi damgalı pasaport hizmetinden ihracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlar da yararlanabilecek. Firmanın sahip veya ortaklarının tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da damgalı pasaport verilebilecek.
Hususi damgalı pasaport almasına karşın sonradan bunu alma şartlarından herhangi birini taşımadığı anlaşılanlar, 15 gün içerisinde pasaportları iade etmekle yükümlü olacak. İade yükümlülüğü yerine getirilmezse tespit edilen firmanın diğer yetkililerine de 10 yıl süre ile hususi damgalı pasaport verilmeyecek.