2017 yılının 3. çeyreğinde ithalat beklenti endeksi 106.3 olarak gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi, 2017 yılının 3. çeyreğinde, 2017 yılının 2. çeyreğine göre 5.7 puan azaldı. 2017 yılının 2. çeyreğinde 112 olan Endeks, 2017 yılının 3. çeyreğinde 106.3 seviyesinde gerçekleşti.

Anket değerlendirmesine göre 2017 yılının 3. çeyreğinde, 2017 yılı 2. çeyreğine göre, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun Endeksi artış yönünde etkilediği; gelecek 3 aydaki ithalat beklentisi, birim ithalat fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların ise Endeksi azalış yönünde etkilediği gözleniyor. Diğer taraftan, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun yayılma endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanda seyrederken, diğer soruların yayılma endeksleri daha yüksek puanda bulunuyor.
Bu etkilerin sonucunda, İthalat Beklenti Endeksi 2017 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 4.9 puan arttı.
Bakanlığın anket sonuçları açıklamasına göre 100’ün üzerinde gerçekleşen İhracat Beklenti Endeksi, Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2017 yılının 3. çeyreğinde ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret ediyor.

Ekonomi Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayınlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi dış ticarete yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtıyor. Yapılan anketle gösterge niteliğinde olan endeksler üretiliyor. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise firma beklentilerinin değişmediğini gösteriyor.