2016 yılının dördüncü çeyreğinde ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 0,6 puan artarak 109,7 olarak gerçekleşti.

Ekonomi Bakanlığı, 2016 yılı dördüncü çeyrekte dış ticaret beklentilerini açıkladı. İhracat Beklenti Endeksi, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde, 2016 yılının üçüncü çeyreğine göre 0,6 puan arttı.

Üçüncü çeyrekte 109,1 olan Endeks, dördüncü çeyrekte 109,7 seviyesinde gerçekleşti. 100’ün üzerinde gerçekleşen İhracat Beklenti Endeksi, Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmalarının dördüncü çeyrekte ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti.

2016 yılının dördüncü çeyreğinde, 2016 yılı üçüncü çeyreğine göre, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ihracat ve ihracat sipariş beklentileri ile şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi artış yönünde etkilediği; son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine ilişkin sorunun ise Endeksi azalış yönünde etkilediği gözlendi.

-İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ
7,7 PUAN ARTTI-

Bununla birlikte, gelecek 3 aydaki ihracat ve ihracat sipariş beklentisi ile son üç aydaki ihracat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda iken; şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda seyretti. Bu etkilerin sonucunda, İhracat Beklenti Endeksi 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 puan arttı.

2016 yılının dördüncü çeyreğinde ithalat beklenti endeksi 109,1 olarak gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde, 2016 yılının üçüncü çeyreğine göre 7,7 puan arttı. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 101,4 olan Endeks, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 109,1 seviyesinde gerçekleşti.
2016 yılının dördüncü çeyreğinde, 2016 yılı üçüncü çeyreğine göre, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan gelecek 3 aydaki ithalat ve birim ithalat fiyatı beklentileri ile son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi artış yönünde etkilediği; mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun ise Endeksi azalış yönünde etkilediği gözlendi. Diğer taraftan, gelecek 3 aydaki ithalat ve birim ithalat fiyatı beklentilerine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda iken; mevcut ithalat ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeylerine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanda seyretti. Bu etkilerin sonucunda, İthalat Beklenti Endeksi 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 9,1 puan arttı.