CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

“YÖK tarafından hazırlandığı iddia edilen listeler AKP Hükümeti tarafından değerlendirilmeden mi imzalanmaktadır?
Gerek AKP Grubunda gerek AKP Hükümeti içinde akademik unvan sahibi çok sayıda parlamenter bulunmaktadır. Barışçıl bir eylem için toplanan profesörlerin, doçentlerin ve öğrencilerin polis şiddetine maruz kalmasını nasıl değerlendirilmektedir?
Eğer akademik personelin göreve iadesi gündeme gelirse, hatalı işlemler nedeniyle AKP Hükümeti özür dileyecek midir, tazmin yoluna gidecek midir ve bu listeleri hazırlayanlar hakkında soruşturma açacak mıdır?
Aynı biçimde herhangi bir örgütle hiçbir ilişkisi olmayan, hatta olamayacak çok sayıda kamu görevlisi bulunduğu, basına yansıdığı gibi tarafınızdan da bilinmektedir. Bu kamu görevlilerinin göreve iadesi ile  hak kayıpları için tazmin ve özür dilenmesi düşünülmekte midir?
Görevlerinden istifa ettikten sonra KHK ile ihraç edilen, başka bir göreve atandığı halde KHK ile eski görevlerinden ihraç edilen kamu görevlilerinin, akademik personelin durumu basına yansımıştır. Bu işlemin gerekçesi ve izahı nedir? Bu işlemin, bahse konu kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında, ‘KHK ile görevden alındı’ ibaresinin bulunması için yapıldığı iddiası doğru mudur?
OHAL ilanından sonra kapatılan üniversitelerde çalışan akademik personel ve diğer görevliler, haklarında hiçbir suçlama, iddia ya da soruşturma olmadığı halde işsizliğe mahkum edilmişlerdir. Sözkonusu kişiler, SGK kayıtlarındaki ‘KHK ile görevden alındı’  ibaresi nedeniyle iş bulamamaktadır. Bu durum ne zaman ve nasıl düzeltilecektir?”