Darbe girişimini protesto etmek için meydanlara toplananlar “İdam isteriz” diye bağırıyor, “İdam! Şimdi değilse ne zaman” diye pankart açıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ise, bu taleplere duyarsız kalınmayacağına ilişkin mesajlar veriyor.
Hemen belirtmek gerekir ki Türk ceza sistemine idamı yeniden getirmek, darağaçlarını bir kez daha kurmak büyük hata olur.
Bunun nedenlerini sıralayalım:
1)Türk yargısının sık sık hatalı kararlar verdiği biliniyor. Eğer idam cezaları yürürlükte olsaydı Ergenekon ve Balyoz davaları sonucu yüzlerce kişi idam edilecekti. Oysa bu gün o davaların kumpas olduğu ortaya çıktı, müebbet hapis cezası alanlar serbest bırakıldı. İdamda hatanın telafisi mümkün değildir, geri dönüş yoktur.
2)Geçmişte infazı yapılan birçok idam kararı bugün lanetleniyor. Günümüz Türkiye’sinde Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idamlarını kim savunabilir? Aynı şekilde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarının hukuki olmadığı bugün genel kabul görüyor.
3)Abdullah Öcalan’ın darbeci generallerden daha az suçlu olduğu söylenemez. O bile idam edilmemişken darbeci generallerin idam edilmesi bugün olmasa da yarın toplumsal vicdanı rahatsız eder.
4)Üyesi olmak için çırpındığımız Avrupa Birliği idamı “Devlet eliyle cinayet işlenmesi” olarak nitelendiriyor. İdamı geri getirmek bizi Avrupa’dan tümüyle koparır, İran, Mısır, Afganistan gibi ülkelerin safına sokar.
5)Anayasamız, “suçun kanuniliği” ilkesine amirdir. Yani suçun işlendiği tarihte olmayan bir cezayı suçluya uygulamak Anayasa’ya aykırı bir eylem olur. İdam cezası getirilirse bu ancak yasanın çıktığı tarihten itibaren işlenecek suçlar için geçerli olabilir.
6)İdamın bir suçluya verilebilecek en ağır ceza olduğu da tartışmalıdır. İdam mahkumu birkaç dakika acı çekip bu dünyadan ayrılır. Suçluyu ağırlaştırılmış müebbet hapisle yıllarca cezaevlerinde tutmak herhalde idamdan daha ağır ve etkili bir cezadır.
***
Darbe girişimi sırasında 161 şehit verdik. Bu olayın yarattığı ağır travma şu aşamada akılcı düşünüp davranmamızı önlüyor, duygusal tepkiler vermemize neden oluyor.
Ciddi hatalara düşmemek için havanın normalleşmesi, sükûnetin sağlanması gerekir.
Ülkeyi yönetenlerin itidale şu anda her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var.