Hükümet, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine haftada iki gün 25’er gram kuru üzüm dağıtacak.Tarım Bakanlığı’nın Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkındaki Karar’ı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararla, tarım, milli eğitim ve sağlık bakanlıkları tarafından ortaklaşa yürütülecek Okul Öncesi ve Temel Eğitim Birinci Kademe Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı kapsamında anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve temel eğitim birinci kademe, yani ilkokul öğrencilerine kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması ile yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla, 2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında kura üzüm dağıtılmasına ilişkin esaslar belirlendi.
Dağıtılacak üzüm tarım bakanlığınca ihaleyle temin edilecek. Dağıtımı yapılacak olan kuru üzüm ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar bakanlıklarca birlikte belirlenecek. MEB tarafından belirlenecek okullarda her öğrenciye, haftada iki gün olmak üzere 25’er gram kuru üzüm dağıtılacak. Aile hekimleri, öğretmenler ve velilerin kuru üzüme karşı duyarlı olduğunu bildirdikleri öğrencilere üzüm verilmeyecek.