Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü’nün (DİSK-AR) raporuna göre geçici işlerde çalışıp da işsiz kalanlar işsizler ordusunu beslemeye devam ediyor.
DİSK’-AR’ın, Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı İşgücü Anketi verilerini kullanarak hazırladığı raporun sonuçlarına göre, geçici bir işte çalışıp iş bittiği için işsiz kalanlar, toplam işsizler arasında en ağırlıklı kesimi oluşturdu. Toplam işsizlerin yüzde 32’sine karşılık gelen 903 bini geçici işlerde çalışıp iş bittiği için işsiz kalanlardan oluştu.
Yeni işsizlerin içinde geçici bir işte çalışıp, iş bittiği için işsiz kalanların sayısı 341 bin kişiyi buluyor. Son 1 aydır çeşitli nedenlerle iş aramamış olan ve çalışmayan kişilerin 2.5 milyonu, işsiz kalma gerekçesini, “çalıştıkları geçici işin bitmesi” olarak açıkladı.
Resmi işsizlik oranının yüzde 9.6 ile geçen yılın 0.6 puan üzerinde gerçekleştiğine işaret edilen DİSK-AR raporunda, “Tarımdışı işsizlik oranı ise yüzde 11.9 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi için bu oran yüzde 11.2 seviyesindeydi. Resmi işsiz sayısı yeni seriye göre geçen yılın aynı dönemine göre 242 bin kişilik artış göstererek 2 milyon 821 bine ulaştı” denildi ve şu bilgilere dikkat çekildi:
“Nisan 2015 döneminde resmi işsizlere, umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 4 haftadır iş arama kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu nedenle işsiz sayılmayanlar da (umutsuzlar ve diğer) dâhil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 16.0, işsiz sayısı da 5 milyon 78 bin kişi olarak gerçekleşti. Bu veriye, işsizler, gizli işsizler ve çaresizlerin toplam sayısı 6 milyon 108 bin kişi oldu. Bunların geniş işgücü içindeki payı ise yüzde 19.3 olarak gerçekleşti.”
DİSK-AR raporundaki verilere göre, kadınlar için resmi işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.3 puan artarak yüzde 11.5 olarak gerçekleşirken, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 22.7 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.6 puan artarak yüzde 15.9 olarak gerçekleşti.”
Yükseköğretim mezunları arasında işsiz sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre 119 bin kişi fazla olduğuna da dikkat çekilen RİSK-AR raporunda, “Bu veri işsiz ordusuna 119 bin yeni üniversite mezununun katıldığını gösteriyor. Yükseköğretim mezunu resmi işsiz sayısı 600 bin kişi. yükseköğretim mezunları için işsizlik oranı yüzde 9,9 ile ortalamanın üstünde” denildi ve eklendi:
“Yükseköğretim mezunu kadınlar için ise tablo daha da kötü. Üniversiteli kadın işsizliği yüzde 14.6 seviyesinde. Yükseköğretim mezunu kadın işsizlerin sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 80 bin kişi arttı.”
Gençler için geniş tanımlı işsizlik oranının resmi genç işsizlik oranı olan yüzde 17.0’nin yaklaşık 9 puan üzerinde, yüzde 26 düzeyinde gerçekleştiği vurgulanan DİSK-AR raporunda” genç kadınlar işsizlik sorununu en ağır bir biçimde yaşayan kesimi oluşturduğunun altı çizildi ve şöyle denildi:
“Son bir yıl içinde iş talep eden 106 bin kadından sadece 20 bini bir işe yerleşebildi. Genç kadınlarda işsiz sayısı 85 bin kişi arttı. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemin göre 4 puan artışla yüzde 20,5’e ulaştı. Genç kadınlar için geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 32 oldu. Tarım dışı resmi işsizlik oranı ise yüzde 25.” Türkiye’nin haftalık çalışma sürelerinin emsallerine göre çok daha yüksek olduğu bir ülke olduğu da vurgulanan DİSK-AR raporunda, “Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında haftalık çalışma sürelerindeki fark 12 saati bulmaktadır. Buna göre Türkiye’de 5 kişinin yapacağı işi 4 kişi yapmaktadır” denildi ve şöyle devam edildi:
“Bir yandan işgücüne katılım oranlarını yükseltirken, öte yandan işsizlik verileri ile mücadele etmenin yegâne yolu, gelir kaybına yol açmaksızın haftalık çalışma sürelerini azaltmaktan geçmektedir. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir. Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır.”