İki gün içinde iki doktor ve bir tıp öğrencisinin ardı ardına intihar etmesi üzerine CHP’li Murat Emir Meclis araştırması açılmasını istedi. Haberini dün gazetemizde okuduk.

Önergede tıp çalışanlarının çalışma koşullarının ağırlığına dikkat çekiliyor, bunun intiharlara yol açtığı belirtiliyor.
Oysa intihar olgusu sadece tıp mensuplarını değil toplumun genelini tehdit eden korkunç bir felaket boyutunda.
++
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde yılda ortalama 3 bin 200 kişi yaşamına son veriyor. Bu, günde 8 kişinin, her üç saatte 1 kişinin intihar yoluyla öldüğü anlamına geliyor.
Hükümet’in, Meclis’in, Sağlık Bakanlığı’nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın üzerinde derin derin düşünmesi, çareler araması gereken bir sorunla karşı karşıyayız.
++
Murat Emir’in araştırma önergesi kabul edilmeli ama intihar konusu sadece tıp mensupları açısından değil tüm boyutlarıyla enine boyuna tartışılmalı, acil önlemler alınmalı.
Ben ilk etapta şu adımların atılmasında yarar görürüm:
1)İntiharların birinci nedeni ruhsal sorunlar olduğu için insanlar periyodik olarak ruh sağlığı muayenesinden geçirilmelidir.
2)Erkeklerin intihar nedenleri arasında işsizlik ve ekonomik sıkıntılar ön sıralarda yer almaktadır. Hükümet’in istihdamı artırıcı önlemler alması bu nedenle yaşamsal önem taşımaktadır.
3)Yıllardır köyden kente göç yaşanıyor, geniş aileler parçalanıyor, aile içi dayanışma azalıyor. Bu durum ekonomik sıkıntıdaki insanları derin bir bunalıma sürüklüyor. Bunun çaresi köyden kente göçün azaltılması ve aile bağlarını güçlendirici önlemler alınmasıdır.
4)Özellikle erkek intiharlarının 75 yaş üzerinde ciddi artış göstermesi, yaşlıların bakım ve rehabilitasyonunda hata ve yetersizlikler olduğunu düşündürüyor. Yaşlılara yönelik sağlık kuruluşları ile huzurevlerinin sayısı artırılmalıdır.
5)Genç kızlar, ağırlıklı olarak aşk kırgınlıkları ile aile baskısı yüzünden intihara yöneliyor. Bu nedenle özellikle kırsal kesimdeki ailelerin kız evlatları konusunda eğitilmeleri, bilinçlendirilmeleri gerekiyor.
6)İntiharların bir bölümü ruhsatlı ya da ruhsatsız silahlar kullanmak suretiyle gerçekleşiyor. Silah ruhsatı alınması zorlaştırılmalı, ruhsatsız silah kullanmanın cezası ise caydırıcı hale getirilmelidir.
7)Sinema filmleriyle televizyon dizilerinde intihar eden kahramanlara yer verilmemelidir.

FACEBOOK YORUMLARI