Katı yakıtların 2015 yılı Haziran ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 161 bin 442 ton, linyitin 3 milyon 367 bin 617 ton ve taşkömürü kokunun 390 bin 740 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 357 bin 944 ton, linyitin 3 milyon 387 bin 839 ton ve taşkömürü kokunun 450 bin 495 ton olarak gerçekleştiği görüldü

ANKARA -Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Katı Yakıt verilerini açıkladı. Buna göre, katı yakıtların 2015 yılı Haziran ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 161 bin 442 ton, linyitin 3 milyon 367 bin 617 ton ve taşkömürü kokunun 390 bin 740 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 357 bin 944 ton, linyitin 3 milyon 387 bin 839 ton ve taşkömürü kokunun 450 bin 495 ton olarak gerçekleştiği görüldü.
ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK TAŞKÖMÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ
Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 6.8 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran linyitte yüzde 99.4 iken taşkömürü kokunda yüzde 86.7 olarak hesaplandı.
TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 46’sı termik santrallere, yüzde 25.8’i kok tesislerine, yüzde 5.8’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 90.2’si termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 96.3’ü demir-çelik sanayine sevk edildi.