SAĞLIK Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi çalışanları, engelli bireylerin toplumda iletişim olanaklarını arttırabilmek, iş yaşamlarında işitme engellilerin ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabilmek amacıyla işaret dili öğreniyor.

İzmir Kuzey KHB Genel Sekreterliği ve İzmir Konak Halk Eğitim Merkezi tarafından desteklenerek 22 Kasım tarihinde başlatılan işaret dili eğitimi kursu, farkındalık oluşturarak işitme engellilerle temel konuşma, beden dili ve işaret etkileşimi sağlamayı hedefliyor. Hastanelerde ortaya çıkan olumsuzlukların büyük bir kısmının iletişim eksikliği ya da yanlış iletişimden kaynaklandığını belirten Yöneticisi ve Başhekim Op. Dr. Birol Durukan,

“Ülkemizdeki işitme engelli vatandaşlarımızın sayısının 200 bin civarında olması hastaneler gibi iletişimin yoğun olduğu yerlerde işaret dili bilen personelin bulunmasını zaruri hale getirmektedir. Bu bağlamda, öncelikle, hastanemizin bu ihtiyacını ortaya koyup ilgili eğitimin planlanması ve başlatılmasında öncülük eden Sağlık Bakım hizmetleri Müdürümüz Nurgül Okur Civriz, İzmir Kuzey KHB Genel Sekreterliği ve Konak Halk Eğitim Merkezine aynı zamanda duyarlılığından ötürü gönüllü olarak eğitime katılım sağlayan personelimize teşekkürü bir borç bilirim” dedi. İzmir Kuzey KHB Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Emin Erbaycu “İşitme engelli bireylerle en sağlıklı iletişim yolu işaret dilinden geçiyor. İşitme engellilerin sorunlarının temelinde, karşısındaki bireylerin onlarla iletişim kuramaması yatıyor. Sağlık tesislerimize başvuran işitme engelli kişilerin hastalıklarını ve sıkıntılarını kendi dilinden anlayan bir personele anlatmaları çok önemli. Sağlıklı iletişim, karşılıklı olarak işaret dili bilindiğinde kurulmaya başlıyor. Bilinmediğinde ise; işitme engellilerin, istihdam, sağlık, sosyalleşme, ifade ve düşünce özgürlüğü gibi en temel insan hakları engellenmiş oluyor” dedi.