Türkiye’de tıp fakültesi sayısı 82’ye çıktı.
Tıp eğitiminde niteliğe değil niceliğe önem veren bir tabloyla karşı karşıyayız.

++

Şu ifadeler Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı raporda yer alıyor:
– Hükümet neredeyse “Her ile bir tıp fakültesi” anlayışıyla hareket ediyor.
– Açılan tıp fakültelerinin çoğunun alt yapısı da öğretim üyesi sayısı da yeterli değil.
– Genelde, ilde bulunan herhangi bir devlet hastanesinin tabelası, üzerinde tıp fakültesi yazılı olan tabelayla değiştiriliyor ve böylece fakülte kurulmuş oluyor.
– Yeni kurulan tıp fakültelerinde birçok ana bilim dalı açılamıyor. Açılabilenlerin önemli bir bölümünde de profesör veya doçent düzeyinde herhangi bir öğretim üyesi bulunmuyor.

++

Raporda, sorunun çözümü için şu öneriler yapılmış:
– Yeni tıp fakültesi açılmamalıdır.
– Halen açık olan fakültelerin alt yapıları Sağlık Bakanlığı, YÖK, Türk Tabipleri Birliği temsilcilerinden oluşturulan bir heyet tarafından incelenmeli, eksikler hızla giderilmelidir.
– Doktor yetiştirme konusunda uluslararası standartların bulunmadığı fakültelerde eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetleri durum düzeltilene kadar durdurulmalıdır.

++

Sağlık Bakanlığı’nın halen 136 bin olan doktor sayısını 2020 yılında 200 bine çıkarma hedefi “doktor gibi doktor değil, hasta bakıcı gibi doktor” dönemini başlattı ne yazık ki.
Ve biz hastalar, doktorları artık bitirdikleri tıp fakültelerine göre seçeceğiz mecburen.
Diyelim, kaza sonucu yaralanıp acil servise götürüldünüz…
Başınızda bir doktor çırpınıp duruyor.
Yarı baygın fısıldayacaksınız ona:
“Acaba hangi fakülteyi bitirmiştiniz?”
Ya da ameliyathanede uyumadan önce cerraha sesleneceksiniz:
“Neşteri ters tutuyorsunuz beyefendi… ”

++

Bir tıp öğrencisinin şu sözleri her şeyi çok güzel anlatıyor aslında:
“Amfimiz o kadar kalabalık oluyor ki bir eğitim kurumunun ders salonundan çok kaçak göçmen taşıyan tekneleri andırıyor.”