Türkiye’de hanehalkları, önümüzdeki dönemde hem kendi hem de genel olarak ülkenin maddi durumlarının kötüleşeceğini öngörmelerine karşın, tasarruf etme ihtimalinin artacağını düşünüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi verilerine göre, Şubat ayında hanehalklarının maddi durum beklentisi düşerken, tasarruf etme ihtimali arttı.
Buna göre tüketici güven endeksi, tasarruf etme olasılığındaki yüksek oranlı artışın desteğiyle, yüzde 0.5 artışla, Ocak ayındaki 67.71’den Şubat ayında 68.06 düzeyine çıktı.
Endeksi oluşturan ögelerden, “hanenin maddi durum beklentisi” endeksi aynı dönemler itibarıyla, yüzde 1.2 azaldı. Ocak ayında 87.84 olan endeks değeri Şubat ayında 86.75’e geriledi. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının “azalmasından” kaynaklandı.
Tüketicilerde genel ekonomik durum beklentisi de zayıfladı. Ocak ayında 91.49 olan endeks, yüzde 0.7 azalarak, Şubat ayında 90.87 düzeyine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı beklentisi olanların sayısının bir önceki aya göre “azalmasından” kaynaklandı.
Buna karşılık, aynı dönemde “tasarruf etme ihtimali” endeksi ise yüzde 5.5 artışla, Ocak ayındaki 23.69 düzeyinden Şubat ayında 25’e çıktı. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösterdi.
Tüketicilerin işsiz sayısı beklentisi endeksi de yüzde 2.7 artarak, Şubat ayında 69.64 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin oranındaki “azalmadan” kaynaklandı.

FACEBOOK YORUMLARI