Evrenin merceğinde insan vardır. İnsanın, insan olma doğasına bağlı olarak değişmez, vazgeçilmez, bölünmez, devir edilemez hakları vardır. Bunlar aslında insan olmanın ayrıcalıklarıdır.

İnsan onuru, koşulsuz sahip olunan ve özenle korunulması ve yüceltilmesi gereken temel değerdir.İnsanlığın ortak eseri olan “insan hakları” nın ortaya çıkmasının nedenide insan onurunu korumaya çalışmaktır.Bu kapsamda İnsan haklarının ve en yüce değer olan insan onurunun korunmasında temel koruyucu ise hukuk ve hukukun üstünlüğüdür.Hukukun temel kaynağı olan Anayasalarda ise insan onuru hep güvence altına alınır.

Anayasamızın temel prensiplerinden birisi “kanun önünde eşitlik” ilkesidir.Herkes dil, din, ırk, düşünce ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. İşte bu eşitlik eşit yurttaşlık getirir.Eşit yurttaşlığın temelindede bireyin onurunun korunması, haklarını kullanmada özgür olması ve bu özgürlüklerin ancak ve ancak kanun ile sınırlanabilmesi vardır. İnsanın aslında doğuştan elde ettiği bu değerlerin korunması ve özgürlüklerin geliştirilmesi esastır.
Bu değerlerin evrensel özelliği bozulmadan sosyal ve kültürel hayata da geçirilmesi gerekir. İnsan haklarının gerçekleşmesi de ancak çağdaş demokrasi ile mümkündür. Demokrasi ile temel hak ve özgürlükler biri zayıflayınca diğerinin sarsıldığı vazgeçilmez değerlerdir.
Geçmişten geleceğe uzanan tarihi süreçte yaşanılanlara, aydınlık bir kafa ve açık bir yürekle bakarak objektif tahliller yapmak gerekiyor.
Çağdaşlaşma, içinde bulunduğumuz zamanın gereklerini benimseme, bu gereklere uyma ve bunu yaşam biçimi haline getirmekle mümkündür.
İlhan Selçuk “kör zaman ” demişti yaşadığımız döneme. İnsanın körlüğü objektif düşünceden uzaklaşıp bencilleştiği an başlıyor.İşte o zaman hakkı sadece kendi hakkı, özgürlükleri de kendi özgürlük alanı olarak tarif etmeye ve bu sınırlar dışındakilerede tahammülsüzlük başlıyor.Yüzyıllar boyunca halkın körlüğü, iktidarın temel isteği olmuş ve zamanın içinde körleşmiş insanlar aydınlığa ulaşmak için çaba sarfetmez olmuşlardır.
Yaşanan karanlık günleri ozan kimliği ile dile getiren Hasan Kaplanî şunları söylemekte:

“Bazı derviş oldum öyle göründüm./Hakka bel bağladım kinden arındım./Halk ozanı kimliğine büründüm./Mızrapta, perde de, telde yüreğim.”
İnsanlığın güven ve huzur kaynağı , hukukun üstün değerlerine bağlı demokrasi çatısıdır. Demokrasi , kurumları ve kuralları ile işlerken özgün kültür değerleri ile beslenir ve gelişir. Demokrasi çatısı halkın güvencesidir.
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin temel değerlerini ifade eden “Sevgi muhabbet kaynar ocağımızda/ aslanla ceylan dost olur kucağımızda” felsefesi, demokrasi kültürümüzün temel taşlarından birisi olmaktadır.

Türkiye Cunhuriyetini kuran Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncelerini ve uyguladığı tüm devrimleri içselleştirerek benimseyen,koruyan ve savunan tüm yurttaşlarımız, geleceğimizin teminatı olmaktadırlar. Halkımızın benliğinde sevgi ve hoşgörü temeline dayanan imece ruhu, vatan, bayrak ve bağımsızlık aşkı ile bütünleşmiştir. Halka güven, huzur ve umut veren bir anayasa eses olmalıdır.

Göz ve gönül birlikteliğinde demokrasinin aydınlık yolunda inançla ve azimle yürüyen vatandaşlarımız kenetlenerek geleceğe daha emin adımlarla yürümektedirler.
Kör zamanı ve kültür emperyalizmini aşmak için ” Acıyı bal eyleyen” ler akıl ve bilim düşmanlarına özveriyle savaş açan aydınlar ,ortak değerlerde buluşmaktalar.
Ozanlar ,halkı ile gönül bağı kuran ve onların sözcülüğü ve öncülüğünü yapan kültür erleri olarak, Onların özgürlük simgesi olan sazları adalet ve bağımsızlık için çalarken dilleri ve gönülleri de ” Barışı düşledim bütün cihana / karşı çıktım dökülecek her kana” diyerek , barış ,demokrasi ve cumhuriyet nağmeleri ile dolar taşar. Bu yaşam felsefesi, Semahlarda , Nefeslerde, destanlarda, türkülerde çeşitli ritüellere yansır, yankılanır gönüllerde saygın ve seçkin yerini alır.
Yeni bir anayasa yapılırken ,Ünlü şair Şemsi Belli’nin, 1960 ‘larda yazılan, dillerden düşmeyen ve oyun haline getirilen 5 bölümlük sahne eseri “ANAYASSO” şiiri öne çıkmaktadır:
” Anayasso…Anayasso…/Ellerinden öpiy Kakko/Ellerinden öpiy Reşo/Ellerinden öpiy Hamo/ Ellerinden öpiy Hasso/ Ellerinden öpiy Leylo/Ellerinden öpiy Zeyno/Ellerinden öpiy Elif/Yap bize de iltimaso/Gurban sana Anayasso/Anayassooo…”
İnsan en yüce değerdir, sevgi, hoşgörü,paylaşma, adalet, demokrasi ile bireyi ve toplumu güvence altına alan,koruyan ve merkeze koyan felsefe ,anayasanın temel yapısını oluşturmalıdır. tüm insanlığın ve halkımızın ulaşmak ve buluşmak istediği ortak akıl ve ortak değer budur.