Danıştay, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) üniversite sınavında sorulan soruların sadece yüzde 20’sinin yayınlanması yönündeki kararının yürütmesini durdurdu. Ankara Barosu’nun başvurusu üzerine, ÖSYM kararının açıkça hukuka aykırı olduğuna ve uygulanması durumunda telafi güç veya olanaksız zararlara neden olabileceğine hükmeden Danıştay, kararı oyçokluğuyla aldı.
Ankara Barosu, ÖSYM’nin üniversite sınavında sorulan soruların sadece yüzde 20’sinin yayınlanması yönündeki kararının iptali istemiyle dava açtı. Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, ÖSYM kararının açıkça hukuka aykırı olduğuna ve uygulanması durumunda telafi güç veya olanaksız zararlara neden olabileceğine hükmederek, kararının yürütmesini durdurdu.
ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ve yüzbinlerce öğrencinin katıldığı sınavların hemen akabinde soru ve cevaplarının kamuoyuna açıklanması şeklinde bir teamülün bulunduğunun anımsatıldığı kararda, bu durumun sınav sorularının ve cevaplarının kamuoyunda tartışılmasının önünü açtığı vurgulandı.

FACEBOOK YORUMLARI