13. yüzyıldan günümüze kadar etkisi artarak süren felsefesinin temeli insan’a ve insanı en yüce değer olarak yükseklere taşıma anlayışına dayanmıştır.

Hacı Bektaş’a ait sözlerde ve ona atfedilen şiir ve düşüncelerde insana,Tanrı’ya ve inançlara karşı bakış açısını, geçmişe ve geleceğe akıl ve bilim yolunda yön veren üstün bilgeliğini görebiliriz.
“Hararet nardadır sacda değildir/Keramet baştadır tacda değildir/Her ne arar isen kendinde ara/Kudüs’te Mekke’de Hac’da değildir.”
!992 yılında İpek Yolu Türk Dünyası araştırmaları için gittiğimiz Türkmenistan’da Büyük elçimizin araştırmacılar onuruna verdiği akşam yemeğinde konuk olarak bulunan Aşkabat Tıp Fakültesi dekanı Türkiye hakkında bilgiler sorduktan sonra sözü Hacı Bektaş’a getirerek şunları söyledi: “Dünyada insanı en yüceye taşıyan bilgin Hacı Bektaşı Veli’dir.Onun felsefesi, insanı yaşatmayı amaç edinmiş tıp bilimi için de önemlidir. Bu felsefeye tüm insanlığın ulaşması ile dünya barışı , insan ve toplum sağlığı da yükseklere taşınmış olacaktır…” dedi.

Bende bu konuda bilgi verdikten sonra Dekanı,her yıl yapılmakta olan “Uluslararası Hacı Bektaşı Veli’yi Anma” kültür haftasına davet ettim. 1994 yılında Hacı Bektaş İlçemizde kendisini konuk olarak ağırlayıp uğurladık. Mutlu ve memnun olarak ayrıldığını ifade ederek anılarını yazacağını söyledi.

Hacı Bektaşı Veli ,bütün dünyada insanı yücelterek baş tacı eden evrensel görüşleri ile bilim, felsefe ve inanç dünyasında , Yesevi ocağının gönül eri olarak Anadolu’ya Horasan’dan gelen ,“Aslanla ceylanı kucağında dost olarak taşıyan/ Gönül ocağında sevgi ile muhabbeti kaynaştıran / Erenler meydanının Hünkârı / ” büyük bir inanç sahibi ” Barış,sevgi, hoşgörü,birlik ve dayanışma yolunda insanlığa ışık tutan büyük bir bilge olarak sevgiyle,sempatiyle ve takdirle” karşılanmaktadır.
“Dostumuzla beraber yaralanır kanarız/ Her nefeste aşk ile yaradanı anarız/ Erenler meydanına vahdet ile gir de gör/ Kırk budaklı şamdanda kırkımız bir yanarız.”
“Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız./ Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız./ Ayıpları örtücü ol./ Nefsine ağır geleni kimsye tatbik etme./İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır./Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu./Büyüklenen cahilden kork./Okunacak en büyük kitap insandır./Beytül mamur var, Kâbe var, lakin gönül kâbesi hepsinden yeğdir./İncinsen de incitme./ Kadınları okutunuz./ En büyük keramet çalışmaktır./Bir olalım,iri olalım,diri olalım”

“Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda/ Bülbüller şevke gelir gül açan bağımızda/ Hırslar kinler yok olur,aşkla meydanımızda/Aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda.”
“Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde/ Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde /Bizim nazarımızda kadın-erkek farkı yok/noksanlık-eksiklik senin fikirlerinde.”
Söz ve gönül eri, sevgi ve hoşgörü abidesi , düşünür, ser çeşme Hacı Bektaşı Veli’yi en güzel olarak ozanlar ve şairler anlatmaktadır: “Fikirlerin ışık saçtı cihana /Ölüm gerçek baş ağrısı bahane/Dünya yalan boş kalacak bu hane/ Gönüller şehrine dol Hacı Bektaş” diyen ozan Dursun Karslı,“Özüyle gerçeğe baktı/ Sevgiyle meşale yaktı /gönülden gönle aktı /Hünkâr Hacı Bektaş Veli” diyen ozan Ahmet Yılmaz , “İsmim Hacı Bektaş hak için Veli/Muhammet soyunun gülleriyiz biz/Ahmet Yesevi’den dersimi aldım/Horasan erinin Pirleriyiz biz” diyen Çoban Hüseyin , “Kin yürekte yüktür/Sevgi gönülde güldür” diyen şair Prof.Dr.İ.A. Çubukçu ,”bir kez gönül yıktın ise…”diyen Yunus’lar tüm halkımızın, ozanların ve şairlerin sesi olmaktadırlar.İnsanlığın kin, nefret,öfke ve savaş gibi yanlışlıklardan arınarak,”Dilinle ve elinle incitme” İlahi buyruğuna uyarak barışta ve mutlulukta buluşması dileğiyle.

PAYLAŞ
Önceki İçerikKars’ın bundan sonra Nahçıvan’ı var
Sonraki İçerikAskeri zehirleyen mikroplar
Yahya Aksoy
Yozgat Boğazlıyan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimi takiben iki ayrı fakülteden ve Askeri Akademiden mezun oldu. MEB , Kültür ve Turizm Bakanlığında üst düzey yönetici ve genel müdür olarak görev yaptı. İngilizce bilen, şair ve "Tarihi İpek Yolu" kitabı yazarı, evli ve üç çocuğu bulunan Aksoy, Ankara'da yaşamaktadır.