Asıl adın Numan olan Hacı Bayram-ı Velî, H.753/M.1352-53 yılnda Ankara’nın Solfasol köyünde dünyaya geldi. Babasının adı Koyunluca Ahmet, dedesinin adı mahmut’dur.

12 ve 15 inci yüzyıllar arasında savaşların yaşandığı bir ortamda Anadolu süren çalkantılar arasında halkın büyük bir morel desteğine ihtiyaç vardır. Bu ortamda esnaflar,esnaf birlikleri ahiler halk için önemli hizmetlerde bulunmuşlardır.

Hacı Bayram-ı Velî’nin çocukluk yılları çalkantılar arasında geçer. Akıl ve şer’iye ilimlerine kendisini vererek, Ankara kara Medrese’de, daha sonra da Bursa’da Çelebi Sultan Mehmet Medresesi’nde müderrislik yaptı. Tasavvuf ehli olunca zamanın bilginleri ve özellikle Aksarayî ile gönül birliği içinde bulundu. Aksray ve Bursa^ya giderek medreselerde dersler verdiler. Birlikte şam,Mekke ve Medine’yi kapsayan hac seyahatine çıktılar.

1412 ‘de ölen ünlü bilgin Aksrayî, manevî emanetini H.Bayrm-ı Velî’ye bırakır. Aksaray^’nin halifesi olarak ve kendi adıyla anılan Bayramî tarikatini kurar.
Halk arasında hızla yayılan tarikat hakkında bilgi almak üzere zamanın hükümdarı II.Murad tarafından Edirne’ye çağrılır. Gerçek durumu öğrenen II. Murad , büyük bir saygı ve ödüllerle H.Bayram-ı Velî’yi Ankara’ya uğurlar.

Alçak gönüllü oluşu, yoksullara ve düşkünlere yardımları ,toprakla ve insanla kaynaşması yanında sıcak tavır ve davranışları ile halk arasında büyük bir saygı ve sevgi uyandırır. Üç kızı ve beş erkek çocuğu olan H.Bayram-ı Velî, H.833/M. 1429-30 yılında Ankara’da vefat eder.
Ölümünden iki yıl önce inşa edilen ve güney batı cephesinde yeşil sırlı tuğlayı andıran boya ve sülus ” Kelime-i Tevhid” yazan, kitabeleri ile ünlü Hacı Bayram-ı Velî Camii’nin güney duvarına bitişik türbesinde gömülüdür. Ankara’nın Ulus semtinde Roma Çağı’nın önemli bir yapısı olan Ogüst-Augustus Tapınağı’nın hemen yanında inşa edilen cami ve türbe ,iki ayrı inancın dostluk ve sevgi sembolleri olarak anılır.

“…Bilmek istersen canı,/Can içinde ara canı,/Geç canınından bul O’nu,/Sen seni bil,sen seni,/Bayram özünü bildi,/Bileni anda buldu,/Bulan o kendu oldu,/Sen seni bil, sen seni.”
8-9 Mart 1990 tarihinde Ankara’da I.Hacı Bayram Velî Sempozyumu’nun düzenlenmesine öncülük eden ve O’nunla ilgili bilimsel eserler çıkarılmasını sağlayan bir kültür adamı ve yönetici olarak kültürümüze en önemli katkıyı vermiş olduğuma inanmaktayım.

Yüzyıllardır memleketimizin, inanç birliği ve manevi bütünlüğünü sağlayan gönül erleri içerisinde saygı ve seçkin bir yer tautan Hacı Bayram-ı Velî için Akşemseddin şöyle demekte:
“Âşık oldum sana candann/Hacı Bayram pirim sultan/Gönül himmet umar senden/Hacı Bayram pirim sultan/ Irak mıdır yollarımız/ Taze midir güllerimiz/ Hûp söyler dillerimiz/Hacı Bayram pirim sultan Sensin Allah’ın velisi/İki cihanın dolusu/Evliyaların ulusu/Hacı bayram pirim sultan…”
Bilgi paylaşıldıkça kalıcı hale gelir ve ulusal tarih ve kültür bilincine büyük katlılar sağlar.

FACEBOOK YORUMLARI