Sosyal Güvenlik Kurumu  Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcısı İsmail Yılmaz, gündelik işçilere uygulanacak olan sigorta uygulamasına ilişkin, ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar ve 10 günden az çalışanlar şeklinde iki ayrı uygulamanın olduğunu belirterek “10 günden az çalışanlar için sadece iş kazası, meslek hastalığı priminin ödenmesi gerekecek.10 günden fazla çalışanlar için ise hem uzun vadeli sigorta primleri ile birlikte toplamda  37.5 oranında prim yatırılması gerekecek” dedi.Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Yılmaz, 10 günden az veya fazla çalışan gündelik işçilerin sigorta primleri yatırılamadığı takdirde uygulanacak müeyyideleri şöyle anlattı: “10 günden az çalışanlar için herhangi bir cezai müeyyidemiz yok. Ancak yatırılmayan primlerin kurumun diğer takip yollarıyla biz tahsil işlemleri yapacağız.10 günden fazla çalışanlarda bildirgeyi başladığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar kuruma vermek zorunda işveren. İşverenlerimiz bunu vermediği takdirde bu belgenin karşılığı olarak bir asgari ücret tutarında cezai müeyyidesi olacak. Aynı şekilde bu formları süresinde vermeyip denetim veya mahkeme yoluyla tespit edilmesi halinde ise geriye dönük  kaç ay çalıştıysa her bir sigortalı için her ay için asgari ücretin iki katı tutarında da idari para cezası uygulamamız olacak.”Yılmaz, “10 günden az çalışanlar iş kazası, meslek hastalığı primi istemeleri halinde, uzun vadeli sigorta primlerini de kendileri ödemeleri halinde biz bunları da hem  emeklilik hem de genel sağlık sigorta haklarından faydalanma hakkını vereceğiz. Yine aynı şekilde bunlar SSK  kapsamında sigortalı sayılacak.10 günden fazla çalışanlar teşviklerden faydalanabiliyor. Genç ve kadın istihdam teşvikinden, işsizlik sigortası teşvikinden faydalanabilecekler.
Dolaysıyla da prim oranları bu noktada düşmüş olacak” diye konuştu.