Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, Haziran’da ihracat yüzde 6.26 oranında azalarak 11 milyar 904 milyon dolara geriledi. İthalat ise, yüzde 12.35 oranında azalış göstererek, 18 milyar 182 milyon dolar olarak gerçekleşti

ANKARA -Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2015 Yılı Haziran ayı Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Geçici İdari Verilerini açıkladı. İdari kayıtlardan derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, Haziran ayı ihracatı 11 milyar 904 milyon dolar, ithalatı ise 18 milyar 182 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TİM tarafından, 1 Temmuz 2015 tarihinde kamuoyuna açıklanan birlik onay koduna tabi ihracatı Haziran ayında 11 milyar 703 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Haziran ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.26 oranında, ithalat ise yüzde 12.35 oranında azaldı. 2015 yılının Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 6.26 azalarak 11 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 12.35 azalarak 18 milyar 182 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 10.04 azalarak 30 milyar 85 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 21.96 azalarak 6 milyar 278 milyon dolar olarak gerçekleşti.

HAZİRAN’DA İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 65.5 OLDU

Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65.5 oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 yılının Haziran ayında yüzde 61.2 iken, 2015 yılının Haziran ayında yüzde 65.5 olarak gerçekleşti.

Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.56 oranında azalış ile 156 milyar 555 milyon dolardan 151 milyar 7 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 6.70 oranındaki azalış ile 245 milyar 556 milyon dolardan 229 milyar 105 milyon dolara geriledi.

Bir önceki yılın aynı döneminde ise dış ticaret hacmi yüzde 5.47 oranında azalarak 380 milyar 112 milyon dolar, dış ticaret açığı ise yüzde 12.25 oranında azalarak 78 milyar 98 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 65.9’a yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT “ARA MALLAR ” GRUBUNDAN YAPILDI

2015 yılı Haziran ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat 5 milyar 420 milyon dolarla “Hammadde (Ara mallar)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 5 milyar 91 milyon dolarla “Tüketim malları” ve 1 milyar 323 milyon dolarla “Yatırım (Sermaye) malları” grupları takip etti.

EN FAZLA İTHALAT “ARA MALLAR” GRUBUNDAN YAPILDI

2015 yılı Haziran ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat 12 milyar 465 milyon dolarla “Hammadde (Ara mallar)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 3 milyar 54 milyon dolarla “Yatırım (Sermaye) malları” ve 2 milyar 624 milyon dolarla “Tüketim malları” grupları takip etti.

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” oldu. 2015 yılı Haziran ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları” faslını, “Kazan, makina ve cihazlar, aletler, parçaları” ve “Örme giyim eşyası ve aksesuarları” ihracatı takip etti.

EN FAZLA İTHALAT YAPILAN FASIL “MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR” OLDU

2015 yılı Haziran ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları” faslını, “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” ve “Motorlu kara taşıtları” ithalatı takip etti.

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve Irak oldu.  2015 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 144 milyon dolarla Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla 816 milyon dolarla İngiltere ve 691 milyon dolarla Irak izledi.

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Almanya ve Rusya oldu. 2015 yılı Haziran ayında en fazla ithalat yapılan ülke 2 milyar 41 milyon dolarla Çin Halk Cumhuriyeti olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 891 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 750 milyon dolarla Rusya Federasyonu izledi.

TAŞIMA ŞEKİLLERİNE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

2015 Haziran ayında dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli deniz yolu taşımacılığı oldu. 2015 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat 6 milyar 901 milyon dolarla “Deniz Yolu” ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla 3 milyar 929 milyon dolarla “Kara Yolu” ve 944 milyon dolarla “Hava Yolu” ulaşımı takip etti.

2015 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat 12 milyar 174 milyon dolarla “Deniz Yolu” ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla 3 milyar 48 milyon dolarla “Kara Yolu” ve 1 milyar 633 milyon dolarla “Hava Yolu” ulaşımı izledi.

ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

2015 yılı Haziran ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat 7 milyar 695 milyon dolarla “Mal Mukabili Ödeme” ile yapılırken, bu ödeme şeklini 1 milyar 835 milyon dolarla “Vesaik Mukabili Ödeme” ve 1 milyar 122 milyon dolarla “Peşin Ödeme” takip etti. 2015 yılı Haziran ayında ithalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat 8 milyar 841 milyon dolarla “Peşin Ödeme” ile yapılırken, bu ödeme şeklini 5 milyar 568 milyon dolarla “Mal Mukabili Ödeme” ve 1 milyar 331 milyon dolarla “Akreditif Ödeme” takip etti.

2015 yılı Haziran ayında 7,5 milyar TL vergi Gümrük İdarelerince tahsil edildi. Gümrük İdareleri tarafından 2015 yılı Mayıs ayında 7 milyar 74 milyon TL, Haziran ayında 7 milyar 504 milyon TL vergi tahsil edildi. 2015 yılı Haziran ayında Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler bir önceki aya göre yüzde 6.09 artış gösterdi. 2015 yılı Mayıs ayında tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 19.53 olarak gerçekleşti.

2015 yılı Haziran ayında 4 bin 399 Limited Şirket, 2 bin 160 Şube, bin 142 Anonim Şirket, 75 Kooperatif ve 2 adet Kollektif Şirket kuruldu. 2015 yılı Haziran ayında 623 tek kişilik Anonim Şirket ve 2 bin 772 tek kişilik Limited Şirket kuruldu. Türkiye genelinde toplam 1 milyar 593 milyon 779 bin esnaf ve sanatkâr bulunurken, bu esnaf ve sanatkârların işletmekte olduğu toplam işyeri sayısı 1 milyar 717 bin 322 oldu.

HAZİRAN AYINDA, 7 BİN 92 ESNAF VE SANATKÂR İŞLETMESİ KAPANDI

2015 yılı Haziran ayında Türkiye genelinde toplam 14 bin 619 tane esnaf ve sanatkâr işletmesi kurulurken, 7 bin 92 esnaf ve sanatkâr işletmesi ise kapandı. 2015 yılı Haziran ayındaki tescil ve terkin durumlarına bakıldığında Haziran 2014’e göre daha az tescil ve daha fazla terkin yapıldığı görüldü. Haziran 2015’de bir önceki yılın aynı dönemine göre daha az esnaf işletmesi açıldı, daha fazla esnaf işletmesi kapandı.

EN FAZLA AZALIŞ GÖSTEREN MESLEK ŞOFÖRLÜK, EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN MESLEK SERVİS ARACI İŞLETMECİLİĞİ

2015 yılı Haziran ayında en fazla azalış gösteren mesleğin Şoförlük olduğu öğrenilirken, en fazla artış gösteren mesleğin de Servis Aracı İşletmeciliği olduğu tespit edildi.