Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmeleri tamamlandı. Anayasada gözler 18 Ocak Çarşamba günü başlayacak olan ikinci tura çevrildi. 330’un altında oy alan madde tekliften çıkarılacak. Teklifin tümü 330 oy alırsa referanduma gidilecek.

Anayasa değişikliği teklifinin birinci tur görüşmeleri 7 günde tamamlandı.
Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurul’da iki defa görüşülüyor.
İçtüzük gereği ikinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden kırksekiz saat sonra başlanıyor.

İKİNCİ GÖRÜŞMEDE YALNIZCA MADDELER ÜZERİNDE VERİLMİŞ DEĞİŞİKLİK ÖNERGELERİ GÖRÜŞÜLECEK

İkinci görüşmede yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülecek, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilemeyecek.
Bu nedenle ikinci turun 3 gün sürmesi planlanıyor.
-ANAYASADA DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİNİN KABULÜ-
Değişiklik teklifinin kabulü TBMM üye tamsayısının en az beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün.
Anayasada değişiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüşmelerinde, maddelerin kabulü ile ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyu ile mümkün.
18 maddelik teklifte TBMM üye tamsayısının en az beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyu alamayan madde metinden çıkarılacak.
İkinci turda yapılan gizli oylamada 330 bulunamazsa teklif reddedilmiş sayılacak. 330 oy çıkarsa teklif referanduma gidecek.
Meclis tarafından üye tamsayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazetede yayımlanacak.
Birinci turda teklifin maddelerine geçilmesi için yapılan gizli oylamada 338 kabul oyu çıkmıştı. Teklifin maddeleri için yapılan gizli oylamalarda ise 340 ila 347 arasında oy çıktı.