Neşet Ertaş’ın ölümsüz hatırasına..

Ağulu sözlerle aşka kul eyledin
Göynümün teline değip de geçtin
Can telef ettin naz eyleyerek

Gamlı duruşun keder yüküydü
Zerre miktar leke yoktu dilinde
Can telef ederdin naz eyleyerek

Bir garip abdaldın
Ne çarığın vardı, ne bir çulun
Acıyı gamı yalayıp yutmuştun
Kalpten kalbe giden
Yolun vardı görünmez.

Varıp bir canana af dilemeden
Ahirim sensin yar diyemeden
Yetim yavrular gibi hiç gülemeden
Kederin gönlünden çıkmasın gönül.

Boynumu sıkıyor bir deli hicran
Sarıyor böğrümü kar ile boran
Hüzün dökülmüş göynüme aman
Durmadan kanıyor kavlayan yaran

Kar boran kapladı gönül dağını
Delip geçti ayaz rüzgâr bağrını
İşledin içime acı bir sızı gibi
Eğmedin başını zalimcesine

Kibirden uzaktın zengindi gönlün
Yoksuldun amma ganiydi sevgin
Bozlaklar ağlıyor o günden beri
Bağlaman duvara hüzünle yaslı
Yüzündeydi dane dane benleri
Bozkırların koynundasın gül gayrı

Gönül bağlarında dolaşıp durdun
Turnalardan haber aldın darıldın
Gazeller söyledin türküler yaktın
El kadar hasırda kendinden geçtin
Kırşehir toprağını kendin mi seçtin
Zahiden senin kurbanın olsun.