Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gölbaşındaki yapılaşma planlarını yargıya taşıdı.
Gölbaşı tarım alanlarının yapılaşmaya açılmasına mimarlardan tepki geldi. “Parsel parsel yapılaşmaya açılan Tarım arazilerini kime ait olduklarını merak ediyoruz” diyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Gölbaşındaki plan değişikliği kararlarının hiçbir bilimsel, teknik ve nesnel gerekçesi yoktur. Lakin sahiplerini öğrenirsek ne tur gerekçeleri var açıklayabiliriz. Kimin tanıdıkları ya da neyin karşılığı bu parseller yapılaşmaya açılıyor” ifadelerini kullandı.
“MİNAREYİ ÇALMIŞLAR KILIFI
HAZIRLIYORLAR”
Candan, şunları kaydetti:
“Meclis kararında alanda ruhsatlı 18 bina yer aldığı ifade edilmektedir. Mutlak tarım alanında bu yapılara nasıl ruhsat verildiği anlaşılamamıştır. Minareyi çalmışlar plan değişikliği yaparak kılıf hazırlıyorlar. Bu yapıların yasallaştırılması için dava konusu plan değişikliği yapıldığı gün gibi ortada. Meclis kararı bu yapıları yasallaştırma amacı taşıyor. Bu amaçla 1\25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planında parsel bazında değişiklik yapılması plan bütünlüğünü bozacağı için diğer parsel sahipleri bakımından da emsal oluşturabilir, bu şekilde bir plan değişikliği civardaki tarım alanlarının imara açılmasına olanak sağlamaktan başka bir işe yaramaz. Gölbaşındaki plan değişikliği kararları planlama ilkelerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı. Parsel parsel kılıf uyduruyorlar biz de parsel parsel takip edip dava açıyoruz.”
“TARIM ARAZİLERİ TARIMSAL AMAÇ
DIŞINDA KULLANILAMAZ”
Mutlak tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağını söyleyen Candan, “Mutlak tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağı kanunla öngörülüyor. Kullanılabilmesi hususunda jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları, petrol doğalgaz arama gibi bazı istisnalar tanınıyor.