Suriye’den göç dalga dalga sürüyor. Onbinlerce mülteci yine kapımıza dayandı. Böyle giderse ne kadar iyi niyetli davranırsak davranalım sorunun altında kalmamız kaçınılmazdır.

O halde radikal bir çözüm bulmamız gerekiyor.
++
Bana kalırsa Türkiye’yi giderek daha fazla zorlayan mülteci sorununa tek çare, Ege ve Akdeniz kıyılarımızdan Avrupa’ya kaçmak isteyenlere engel olmak değil, destek vermektir.
Böylece, bugüne kadar göç sorununu seyretmekle yetinen AB ülkeleri sınırlarını zorlayan yüzbinlerce kişiyi görünce çare arayışına girişecek ve Suriye’de kalıcı bir barışın sağlanması için taşın altına ellerini samimi biçimde koymak zorunda kalacaktır.
++
Topraklarımızdan Avrupa’ya kaçmak isteyenlere engel olmamanın diğer yararları ise, Ege ve Akdeniz’de boğulmaların önüne geçmek ve insan kaçakçılığı yapan mafyayı işsiz bırakmak olacaktır.
++
Tabii Avrupa’ya ne kadar kaçış olursa olsun milyonlarca mültecinin Türkiye’de kalması kaçınılmazdır. Bu nedenle AB ile görüşmeleri sürdürmek, mültecilere yardım için yıllık 3 milyar Euro yardımın yeterli olmayacağını vurgulayarak bu miktarın artırılmasını sağlamak da gerekmektedir.
AB’den alınan yardımın yerinde kullanılması da önemlidir. Söz konusu yardım mültecilerin gıda, konut, sağlık ve eğitimleri için harcanmalı, Türkiye’ye entegrasyonları için değerlendirilmelidir.
++
Aylar önce yazdığım bir yazıda, mültecilerin Yunan adaları üzerinden Avrupa’ya geçişine engel olmamamız gerektiğini vurgulamış, hatta devlet envanterindeki Savarona Yatı’nın bile bu amaçla kullanılabileceğini belirtmiştim.
O günlerde mültecilerin Avrupa’ya geçişini kolaylaştırmak için bir karar alınmış olsaydı binlerce mülteci batan botlar yüzünden boğulmayacak, ayrıca AB, sorunun çözümü için daha aktif rol üstlenecekti.
Geldiğimiz noktada “zararın neresinden dönülse kârdır” anlayışıyla hareket edilmesi ülke çıkarları açısından hayati önem taşımaktadır.