Son büyük göç dalgası öncesi 2002-2006’da Türkiye’de yılda ortalama 13 bin yabancı Türk vatandaşlığına geçerken 2007-2011 döneminde yıllık ortalama sayı 7 bin 500’e geriledi. Ancak Türkiye oransal oralar artan bu sayılarla OECD ve AB genelinde bulundukları ülke vatandaşlığına geçen yabancıların oranını ikiye katlamış oldu.
OECD’nin “Göçmen Entegrasyonu Göstergeleri 2015 – Yerleşme” başlıklı raporuna göre, 2002-2006 döneminde Türkiye’de yılda ortalama 13 bin 4 yabancı, Türk vatandaşlığına geçti. Bu, yabancı nüfusun yüzde 4.5’ini oluşturdu. 2007-2011’de ise 7 bin 434 kişi, yani o dönemdeki yabancı nüfusun yüzde 5.5’i vatandaşlığa alındı.
Bu oranlar Türkiye’nin AB ve OECD ülkeleri ortalamasının iki katı düzeyinde yabancı göçmeni kendi vatandaşlığına kabul ettiğini ortaya koydu.
-TÜRKİYE’DEKİ GÖÇMENLERDE SERBEST MESLEK YAYGIN-
OECD genelinde “serbest meslek sahibi” göçmenin en fazla bulunduğu ikinci ülke Türkiye. Çek Cumhuriyeti’nden sonra gelen Türkiye’de tarım hariç toplam istihdamın yüzde 15’ini serbest meslek erbabı göçmenler oluşturuyor. Serbest meslek erbabı göçmenin en çok bulunduğu üçüncü ülke Almanya.
-TÜRKİYE’DE GÖÇMEN İŞSİZLİĞİ AB ORTALAMASINDAN AZ-
Son göç dalgalarından önce yapılan istatistiklere göre Türkiye göçmen işsizliğinde yüzde 11.3’lük işsizlik oranıyla OECD 15’incisi. AB’de göçmen işsizliği Türkiye’den fazla ve 15.8 düzeyinde. Göçmen işsizliğinin en fazla görüldüğü ülkeler sırasıyla Yunanistan, İspanya ve Portekiz. Kendi vatandaşları arasında işsizlik sıralamasında ise Türkiye OECD 18’incisi.
Ülkelerinin göçmenler için diğer ülkelerden daha iyi yaşanacak bir yer olduğu kanısında bulunan Türklerin oranı 2007-2012 arası yüzde 8 azaldı. Avrupa Birliği ortalamasında bu duyguda azalış yüzde 2.7 oldu. Bu duyguyu en fazla kaybeden ülkelerin Yunanistan (yüzde 25.8) ve Polonya (yüzde 17.7) oldukları belirtildi.