Hanehalkı harcaması içinde gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ayrılan pay yıllar itibarıyla düşüş göstererek 2009 yılında yüzde 23 iken 2013’te yüzde 19.9’a geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun  (TÜİK) Hanehalkı bütçe araştırması sonuçlarına göre, toplam hanehalkı harcaması içinde gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ayrılan pay yıllar itibarıyla düşüş göstererek 2009 yılında yüzde 23 iken 2013’te yüzde 19.9’a geriledi. En düşük gelirli birinci yüzde 20’lik dilimde gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı 2009 yılında yüzde 34 iken 2013 yılında bu pay yüzde 28.8’e geriledi, en zengin kesim olan beşinci yüzde 20’lik dilimde ise yüzde 17.4’ten yüzde 14.6’ya düştü.
Tek kişilik hanelerde 2013 yılında gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı yüzde 17.3 iken 10 ve fazla sayıda fertten oluşan hanelerde bu oran yüzde 32.7 oldu. Hanehalklarının, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının yüzde 94.5’ini satın alış, yüzde 4.3’ünü ise kendi üretiminden tüketimler oluşturdu.
Hanehalklarının gıda ve alkolsüz içecek harcamaları içerisindeki en büyük payı 2013 yılına kadar ekmek ve tahıllar grubu oluştururken, 2013 yılında et ve balık grubu yüzde 21.4 ile en büyük paya sahip grup oldu.