Churcill ve Che ile puro sever kardeşliğimiz...
Churcill ve Che ile puro sever kardeşliğimiz...

“Gitmek mi zor kalmak mı zor o sabahı gel bana sor ” demişler. Sözüm ona “Alçak bina formülünü bulmuşlar.. İstanbul siluetinin 16/9 kuleleriyle Zeytinburnu’nda ırzına, hani şu Tayyip beyin arkadaşına “küstüğü” proje, geçildikten sonra ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ben dikey mimariden değil yatay mimariden yanayım” sözleri sonrası harekete geçerek yeni imar yönetmeliği hazırlamış.

Taslak yeni yönetmelikle binaların taban oturum alanları genişletilerek kat sayısının düşürülmesi hedefleniyor. Bulunan çözüm gitti gider yeşil alana yapılacak gerçek “Alçaklık”.
Bırakın bu işleri Devlet Şu İşleri
Malum İstanbul’u parsel parsel eşe dosta peşkeş çekmek için özel kurulmuş bu tetikçi bakanlık Hüseyin beyin “Bayraktar” lığında istisnai hükümlerle imar planlarına aykırı yapılaşmaya “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’yle neden olmuşlardı şimdi onu ‘sil baştan değiştiriyorlar. Hesapça, tıpkı referanduma esas Anayasa değişiklikleri gibi buda “Şehirlerin anayasası” olacakmış. Bu yönetmelikle, hem dikey yerine yatay yapılaşma teşvik edilecek hem de müteahhitlerin ‘emsal harici alan’ istisnasını kullanarak inşaat büyütmesi önlenecekmiş.
Ankara’da gazetecilere verilen bilgiye göre; “tanımlar, genel ilkeler ve yapı izin belgeleri, denetime dair maddeler “değişmez hakemler” olacak. Arsalara, yapılaşmaya ve yapılara ilişkin bolümler ise belediyelerin yerel özelliklerine göre değişebilecek. Binanın oturacağı alan, yapılabilecek inşaat oranı gibi üst sınırlar yönetmelikle belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla dile getirdiği dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşma teşvik edilecek. Mevcut uygulamada ayrık veya blok nizam parsellerde yapının oturacağı alan parselin yüzde 40’ını geçemiyor. Yönetmelik taslağında ise emsal verilip taban alanı verilmeyen yerlerde, bahçe mesafeleri ve toplam inşaat alanı korunarak yüzde 40 sınırının kaldırılması öneriliyor. Böylece dikey yerine yatay mimarinin teşvik edilmesi hedefleniyor.” muş. Sen onu benim külahıma anlat. Saklı ajanda Askeriyeden el konan arazilerde yatayda daha fazla konut alanı yaratarak rantiyelerin iştahını kabartmak.

YATAY YAPILAŞMA VURGUNU

Bakanlık yetkilisi dikey yerine yatay yapılaşmanın nasıl teşvik edildiğini anlatırken bakın nasıl “Mert-i kipti şecaat arz etmiş.”: “Taban alanı ayrık olan binalarda inşaat alanı parselin yüzde 40’ını aşamayacağına ilişkin bir hükmümüz var. Kat yüksekliğinin serbest olduğu parsellerde bu dikey ve yüksek yapılaşmayı getiriyor. Örneğin 10 bin metrekarelik inşaat hakkı olan bir parselde 20 katlı bina anlamına geliyor. Oysa yüzde 40 yerine yüzde 50 uygulansa kat sayısı 20’den 15’e düşecek. İnşaat hakkı yine aynı kalacak ama yükseklik azalacak. Bahçe’ye ve yola yaklaşma mesafelerini koruyarak yüzde 40 sınırını esnetiyoruz. Yani dikey dar yapılaşma yerine yatay ve geniş bir yapılaşmayı teşvik ediyoruz. Yönetmelik değiştikten sonra 10 bin metrekare inşaat hakkınızı isterseniz bin metrekare üzerinden 10 kat ya da 2 bin metrekare üzerinden 5 kat olarak kullanabilirsiniz. Mevcut yönetmelikte bu her durumda mümkün olmuyor. Biz daha geniş daireler yapılmasının yolunu açmış olduk. Elbette bu tercih müteahhitlerin olacaktır, zorunluluk değil ama satış mantığı acısından da birçok müteahhittin yeni yönetmeliğe uyum sağlayacağını düşünüyoruz.” Ancak bakanlık yetkilisinin bu açıklaması, özellikle İstanbul’da yaşanan yeşil alan sıkıntısını daha da zora sokacağının açık itirafı. Askeri alanlarda kalan İstanbul’un akciğeri yeşil alanlarla azıcık nefes alıyorduk onu da çok gördüler.