Cumhuriyet gazetesi, 19 Ocak 2014’te bir ihbar üzerine durdurulan MİT’e ait tırlarda gıda maddeleri değil silah ve mühimmat olduğunu öne süren bir haber ile bazı fotoğraflar yayımladı. Gazetenin internet sitesi de bu haberi desteklediğini iddia ettiği video görüntülerine yer verdi.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazetenin yöneticileri hakkında terör ve casusluk yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Olayı basın etiği açısından değerlendirmekte yarar var.
++
Haberin yayımlanmasını doğru bulanlar özetle şu gerekçeleri öne sürüyorlar:
1)Herkes bilgi ve haber alma hakkına sahiptir. Haberi bu çerçevede değerlendirmek gerekir.
2)Düşünce ve ifade etme özgürlüğü temel insan haklarından biridir. Haberi hazırlayan ve yayımlayanlar söz konusu hakka saygı göstermiştir.
3)Kamuyu ilgilendiren konularda haber yapmanın önüne gizlilik ve sır gibi gerekçelerle çıkılamaz, böyle bir tavır sansür ve otosansür anlamına gelir.
4)Bir gazeteci, bazı kişi ve kurumlar rahatsız olacak diye ele geçirdiği önemli bilgi ve fotoğrafları yayımlamaktan kaçınamaz, aksi takdirde onun gazeteciliğinden şüphe edilir.
++
Haberin yayımlanmasını doğru bulmayanların gerekçeleri ise özetle şöyle:
1)Gazeteci olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hayati çıkarlarını görmezlikten gelmeyi gerektirmez.
2)Bu haber nedeniyle Devletin ve Hükümetin başı uluslararası arenada ciddi şekilde derde girecektir.
3)Haber yüzünden Birleşmiş Milletler harekete geçeceği gibi savaş suçlarına bakan uluslararası mahkemelerin devreye girmesi de mümkündür.
4)Türkiye’yi Ortadoğu’daki savaş bataklığına sürükleyecek bir haberle karşı karşıyayız. Ülke çıkarları gazeteciliğin de, halkın haber alma hakkının da önünde gelir.
++
Evet, hassas bir konu, karar vermede zorlanılacak bir durum.
Gazetecilikle ilgili meslek kuruluşları ve iletişim fakülteleri önümüzdeki günlerde konuyu kuşkusuz çeşitli boyutlarıyla tartışacaktır.
Ben haberi yayımlayan arkadaşlarım için herhangi bir suçlamada bulunamam. İyi niyetlerinden eminim. Ama onları haklı da bulmuyorum.
Yıllarca çeşitli gazetelerde yöneticilik yapmış biri olarak şunu söyleyebilirim:
Cumhuriyet’in yayımladığı haberdeki bilgi ve fotoğraflar benim önüme gelse yayımlamazdım.