Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki Devlet Hastanesi personelinin Ankara’daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden (GATA) gelen askeri doktorlarla takviye edilmekte olmasına dair haberler bir yanı ile sevindirici, diğer yanı ile kaygı uyandırıcıdır.

Sevindirici kısmı, PKK’yı ilçeden temizlemek için canla başla çalışan askeri ve sivil emniyet ve kolluk güçlerinin, gerektiğinde daha iyi bir tıp hizmetine kavuşacak olmalarıdır kuşkusuz. Bunun da üstünde, çatışmalarda yaralananların çok daha kısa sürede kontrol altına alınmalarına da imkân sağlayarak can kaybının hafifletilmesini mümkün kılacaktır. Zira yaralanmanın cinsine de bağlı olarak kişinin 30 ila 60 dakika içinde hastaneye ulaştırılması durumunda ölüm riskinin azaltılabileceğini istatistikler söylemektedir.
Ülkemizde PKK’ya karşı neredeyse geçen yıl Eylül ayından bu yana sürdürülmekte olan temizlik harekâtında yaralananların bir bölümünün tedavi için helikopterlerle çatışma bölgesinden Ankara’ya nakillerinde önemli bir zaman kaybedilmekte ve dolayısıyla müdahalede gecikilmesi sonucunda hayat kayıpları yaşanmakta idi. GATA’nın elindeki doktor sayısı bilinmemekle birlikte, Yüksekova’da alınan bu son tedbir yerinde olmuştur.
Meselenin kaygı uyandıran diğer kısmı ise PKK’ya karşı verilen mücadelenin Hakkari, Tunceli, Şırnak ve Nusaybin’i kapsayan geniş bir coğrafyayı kapsamakta oluşudur. Uzmanlar, halen yerleşim birimlerinde devam etmekte olan bu mücadelenin, havaların da ısınmasıyla birlikte kırsal bölgelere kayacağını söylemektedir. Anlaşılan bu mücadelenin boyutları ve kapsadığı coğrafi alanın genişlemesi ve güvenlik güçlerinin daha çok sayıda görevlendirilmesi ihtimali ile karşı karşıya bulunmaktayız. Yüksekova’daki hastanenin GATA doktorlarıyla takviye edilmesi acaba bu ürkütücü ihtimale karşılık gelen bir hazırlığı mı teşkil etmektedir?
Cumhurbaşkanının her verilen şehide karşı on teröristin öldürüldüğüne dair ifadeleri rahatlatıcı olmaktan çok uzaktır. Halkımızı, öldürülen terörist sayısından ziyade, verilen şehitlerin sayısı daha çok ilgilendirmektedir ve bir şehit bile verilmesi istenmemektedir. PKK’nın bazı şehir ve ilçelerimizde yuvalanmış olmasına göz yumanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmayışı da gözden kaçmamaktadır. Bu mesele ‘kandırıldık’ türlü bahanelerle geçiştirilemez elbette. Ancak devletin de PKK’ya karşı mücadeleye girişmeden önce, bu mücadelenin varacağı boyutu da kestirememiş bulunduğu açıkça görülmüştür.