Fındık üreticisine alan bazlı yapılacak olan gelir desteği ödemeleri 170 TL olarak ödenecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımladı. Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2016 yılı ürünü için 170 TL alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacak.

2016 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları, 2016 üretim yılında çiftçi kayıt sistemi ve fındık kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla bugün başladı ve 30 Aralık’ta sona erecek. Alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında Çiftçi Kayıt Sistemine ve Fındık Kayıt Sistemine kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla Başvuru dilekçesi ve Fındık üretici belgesi için Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerine müracaat edecek.