Fikret Otyam Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı, İstanbul’da kuruldu.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Fikret Otyam Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı; Ali Kılıç, Filiz Otyam, Elvan Naciye Zeynep Baransel, İrep Meliha Bilgiç, Özgen Acar, Rıza Küçükoğlu, Elif Ayşe Sipahioğlu, Gönül Genç tarafından İstanbul’da kuruldu.

 

Mal varlığı 55 bin 700 TL olan vakfın amacı şöyle belirlendi:
“Sanatla ilgili alanlar ile gazetecilik ve fotoğrafçılık öncelikli olmak üzere; iyi eğitilmiş ve yüksek düzeyde beceriye sahip, küresel çapta nitelikli ve aktif insan gücünü yetiştirmek; bu amaçla her düzeyde eğitim, öğretim, müzecilik eğitimi yanında; meslek edindirici, rehabilte edici, yaşlılık sorunlarını giderici önlemler ve eğitimler için önemli işlevler üstlenmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.”
Vakfın Yönetim Kurulunda Ali Kılıç, Elvan Naciye Zeynep Baransel, Rıza Küçükoğlu, Elif Ayşe Sipahioğlu ve Gönül Genç yer alıyor.