FAO raporunda, bu yıl küresel buğday üretiminin, geçen aya göre yüzde 0.8 ya da 4 milyon ton artışla 723 milyon ton olmasının beklendiği belirtildi.

İstanbul, – Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Çin ve Meksika’daki mısır ve Afrika ile Kuzey Amerika’daki buğday rekoltelerinde öngörülenden çok artış olacağına ilişkin verilere dayanarak tahıl üretim tahminlerini yükselttiğini açıkladı.
FAO Tahıl Arz ve Talep raporunda, 2015 yılı için toplam küresel tahıl üretim tahminini, bir aya göre yaklaşık 15 milyon ton artışla, 2 milyar 524 milyon tona yükseltti. FAO raporunda, “Bu veriye göre 2015 yılında küresel tahıl üretimi, 2014 yılındaki rekor düzeyinden yüzde 1 ya da 25.6 milyon ton düşük olacak” denildi.
FAO raporunda, bu yıl küresel buğday üretiminin, geçen aya göre yüzde 0.8 ya da 4 milyon ton artışla 723 milyon ton olmasının beklendiği belirtildi ve “Bu ayki tamindeki artış ağırlıklı olarak,  Çin ve Meksika’daki mısır ile Afrika ve Kuzey Amerika’daki buğday rekoltelerinde öngörülenden çok artış olacağına ilişkin verilerden kaynaklandı” denildi. FAO, Asya’daki yüksek rekolte nedeniyle pirinç üretim tahminlerini de yüzde 1.3 artırdı.
FAO, 2015 yılında tahıl kullanımı öngörüsünü de yüzde 1.2’ye karşılık gelen yaklaşık 30 milyon ton artışla 2 milyar 525 milyon tona yükseltti. FAO raporuna göre, bu miktarın 894 milyon tonu havayvan yemi olarak kullanılacak. FAO, küresel düzeyde kişi başına yıllık  ortalama tahıl tüketiminin 152 kilo olacağını, bunun 67 kilosunun buğday ve 57 kilosunun da pirinç olacağını öngördü. (DHA)