Atık suyun bir kaynak olarak değerlendirilerek tarımdaki su kıtlığına bir çare olması hedefleniyor. Uzmanlar atık suyun uygun şekilde işlenmesi durumunda doğrudan tarım sulamasında veya artezyenler için yer altı su havzasının güçlendirilmesinde kullanılanileceğine dikkat çekiyor. Tabi insan sağlığına risk oluşturmaması için bunun tedbirlerinin alınarak doğru şekilde kullanılması gerekiyor.

Uzmanlar ülkelerin bu sorunla nasıl başa çıktığını tartışmak ve atık suyun tarımda nasıl kullandığına dair son uygulamaları görmek için  19-21 Ocak tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşecek Dünya Gıda ve Tarım Forumu’nda buluşuyor. Forum, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Bankası ve Leibniz Gıda ve Beslenme Araştırma Birliği’nin katılımıyla düzenleniyor.

FAO Toprak ve Su Bölümü’nden Üst Düzey Yetkili Marlos De Souza “Konuyla ilgili pratiğe dayalı kamsamlı veri eksikliği olsa da atık suların-bunların büyük bölümü belediyelere ait-küçük bir oranı işlenerek tarım sulamasında kullanılıyor. Ama su kıtlığıyla mücadele için bu imkanı araştıran ülkelerin sayısı giderek artıyor. Mısır, Ürdün, Meksika, İspanya ve ABD başlıca örnekler” değerlendirmesinde bulundu. De Souza şimdiye kadar atık suyun sulamada kullanılmasının kent merkezine yakın yerlerde daha başarılı olduğuna dikkay çekerek “Çünkü şehirlere yakın yerlerde ücretsiz ve düşük maliyetlerde bunu yapmak mümkün. Buralarda tarımsal üretim için pazar da mevcut. Ama uygulama pekala kırsal bölgelelerde de kullanılabilir. Zaten bir çok çiftçi bunu zaten kullanmaya başlamış durumda” şeklinde konuştu. FAO yetkilisi atık suyun dikkatli ve uygun şekilde yeniden kullanıma sunulması gerektiğini ekledi.

Su gıda üretiminde en temel ihtiyaçlardan birisi. İklim değişikliği de göze alındığında bu doğal kaynağın kıtlığı giderek artıyor. Suyun doğru ve verimli kullanımı insanlık için çok önemli hale gelmiş durumda. Küresel nüfus artışı ve ekonomik genişleme su kaynakları üzerindeki baskıyı giderek arttıyor. Yeraltı suları 1980’lerden bu yana yıllık yüzde bir oranında giderek azalıyor. İklim değişikliğiyle birlikte yer altı sularının çekilmesi daha da artacak. 2050’ye geldiğinde insanların gıdaya ihtiyaç oranı en az yüzde 50 artacak. Dolayısıyla tarımda çok daha fazla suya ihtiyaç duyulacak. Bu oran şehirlerde ve endüstri merkezlerinde zaten artmış durumda. FAO yetkilisi De Sozua “Eğer güvenli ve uygun şekilde kullanılarak muhtemel insan sağlığı ve çevre sorunları riskleri giderilirse atıksu bir yük almaktan çıkarak bir değere dönüştürülebilir” diye konuştu.
Atık sular çoğu zaman mikroplar, kimyasal kirlilik, antibiyotik kalıntıları gibi zararlı unsurlar içerdiğinden çiftçilerin ve tüketicilerin sağlığına ve çevresel sorunlara yol açabilir. Bundan dolayı atık suların işlenerek güvenli ve uygun şekilde kullanılması gerekiyor. Mısır ve Tunus’ta atık sular tarımsal ormancılık projelerinde geniş şekilde kullanılıyor.  Böylece hem ağaç üretimine hem de çölleşme ile mücadeleye katkı sağlıyor. Meksika’da ise şehir atık suları uzun süreden beri mahsulleri sulamada kullanıyor. Atıksular ABD’de de özellikle Batı kesimlerinde  artezyenlerde kullanmak üzere su havzasının doldurulmasında yaygın olarak değerlendiriliyor.
Dünya Gıda ve Tarım Forumu Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından her sene üst düzey karar vericileri, teknik uzmanları, araştırmacıları ve çiftçileri gündemdeki sorunları tartışmak üzere düzenleniyor. Forumun bu seneki teması “Tarım ve Su: Dünyayı Beslemenin Anahtarı” olarak belirlendi. FAO organizasyonun bir ortağı olarak forum bünyesinde çok sayıda etkinlik ve panel gerçekleştiriyor.