Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Şule Ergöl ve Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kuzu’nun, 15 ile 49 yaş arasındaki 203 evli kadın üzerinde yaptığı araştırmada, kadınların yüzde 29.1’inde depresyon, yüzde 38.5’inde ise anksiyete bozukluğu (kaygı, korku, gerilim, sıkıntı hali) olduğu ortaya çıktı.

BEÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Şule Ergöl ve Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı Dişcilik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Ayşe Kuzu, ’15-49 yaş evli kadınlarda depresyon ve anksiyete belirtileri ile evlilik özelliklerinin ilişkisi’ konulu araştırma yaptı. Kent merkezindeki Aile Sağlığı Merkezi’ne kayıtlı yaşları 15 ile 49 arasında değişen 203 evli kadın ile birebir görüşülerek hazırlanan çalışma geçen Ocak ayında uluslararası insan bilimleri dergisinde yayınlandı.

Araştırmada kadınların yüzde 29.1’inde depresyon, yüzde 38.5’inde ise anksiyete bozukluğu olduğu ortaya çıktı. Çalışma yapılan bölgede kadınların sosyoekonomik durumunun düşük olduğu ve bunun da depresyon ve anksiyete belirtilerini arttırdığı saptandı. Çalışmada ayrıca kadınlarda depresyon ve anksiyete riskinin erkeklerden iki kat daha fazla olduğu, kaygı, korku, gerilim ve sıkıntı hali dönemlerin genellikle 20’li yaşlarda başladığı, en sık ise orta yaşlarda görüldüğü belirlendi. İlkokul mezunu kadınlarda, eşi ilkokul ile ortaokul mezunu olan kadınlarda ve ailenin geliri giderinden az olan kadınlarda depresyon ve anksiyete belirtisi görülme oranları da yüksek bulundu. Çalışmada, şöyle denildi:

“15-49 yaş grubundaki kadınların beşte birinden fazlasında depresyon belirtisi, üçte birinden fazlasında anksiyete belirtileri görüldü. Kendisinin ve eşinin eğitim düzeyi düşük olan, az gelirli, sadece resmi nikâhla evlenmiş, eşlerini hiç tanımadan evlenen, evlilikleri ailelerce onaylanmamış ve eşinin kendisini anlamadığını düşünen kadınlarda hem anksiyete hem de depresyon belirtileri yüksek oranda görülmektedir. Ayrıca sigara içen kadınlarla, eşleri her gün ya da haftada bir alkol alan kadınlarda yüksek oranlarda depresyon belirtileri görülmektedir. Kadınların yaşı ve çocuk sayısı arttıkça anksiyetesi de artmaktadır.”