SAMSUN’da çocuk gelişim uzmanı Ayşenur Bekaroğlu, evcil hayvan beslemenin , çocukların gelişimine olumlu katkı sağladığını söyledi.

Samsun’daki özel bir hastanede görevli Ayşenur Bekaroğlu, “İlk oyun arkadaşı olarak düşünebileceğimiz evcil hayvanlar, çocukların özellikle ve öncelikle sosyal-duygusal ve psikomotor gelişimleri olmak üzere bilişsel süreçlerde de etkilidir. İnsanın en temel özelliği olan sosyal bir varlık oluşumuza destek olmakta ve insan hayatının ilk adımları olan bebeklik dönemi itibariyle de insan hayatını olumlu yönlendirmede aktif rol göstermektedir. Bebeklik döneminde taklit etmeyi, izlemeyi, duygusal bağ kurmayı, sosyalleşmesini, koşmayı, zıplamayı, yakalamayı desteklemesi, erken çocukluk döneminde koordineli hareketler, akıl yürütme, yönetme- yön alma, kendisini ve oyun arkadaşı olacak olan evcil hayvanını koruma, besleme, sorumluluk alma becerileri, birlikte oyun, takip etme, gibi birçok alanda desteği olacağı gibi, 6 yaş üzerinde de çocuğun merhamet duygusu, sorumluluk alma, hareket etme, davranışlarını yönetme, otokontrol kazanımı, özdenetim edinme, muhakeme, mantık yürütme, duygusal güçlüklerle baş etme gibi 5 gelişim (zihinsel, fiziksel, sosyal duygusal, özbakım) alanında da destekleyici olmaktadır” dedi.
Sorumluluk sahibi bireyler olabilmek, bu beceriye sahip olmak kişinin sosyal hayatı, iş hayatı, özel hayatı olmak üzere hayatının pek çok alanında önemli olduğunu ifade eden Ayşenur Bekaroğlu, “Sorumluluk kazanıp aynı şekilde duygularıyla birlikte yönetebilmesi, farkındalık kazanabilmesi, duyarlılık geliştirmesi, kendisi ve çevresindeki canlıları koruması, sevgiyi merhameti bilmesi, empati kurabilmesi gibi kişilik özellikleri ve davranış biçimleri yetişkin dünyamızda anlamlı olmaktadır. Keza günümüzde gittikçe azalan hareket kabiliyetlerimizi aktif tutmak beden sağlığımız için de önemlileşmektedir. Dolayısıyla bu bilinçlerin kazanımı çocukluk dönemlerinden itibaren çok önemli olmaktadır. Bu becerilerin kazanımı için evcil hayvan beslemek tercih ettiğimiz yöntemlerdendir. Tercihen önceliğimiz kedi köpek gibi hareketli ve uyumlu olabilen hayvanlardır” diyerek şöyle devam etti:
“Tabi ki bu süreçte çocukların bahçe oyunları, toprak, deniz, yeşillik ortamlarında sosyalleşmeleri, bu sayede hem beraber oyunun pekişmesi hem de hayvanların doğal ortamlarından koparmadan kaliteli etkileşim konusunda özen göstermek tercih edilmelidir. Çocuklarımızın gelişimlerini olumlu yönde desteklerken, bakabilecek hayvan konusunda düşünülmesi, doğru kararın verilmesi ve bakımları için duyarlı olunması, hayvanların da ihmaline yol açmamak için dikkat edilmesi gerekmektedir. İki taraflı bakımları korunduğunda, birlikten güç doğar diyerek, hem eğitici hem de eğlenceli bir adım ve dostluklar geliştirilmiş olacaktır.”