(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.) Ankara İli Etimesgut İlçesi Piyade mahallesi 45357 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 167/482 hissesi Şaban oğlu Yusuf İzzettin AYDEMİR adına kayıtlı iken 07/05/1964 yılında vefatı ile Ankara 5.Sulh Hukuk Mahkemes’nin 06/04/2005 tarih 2005/344 Esas-2005/475 Karar sayılı mirascılık belgesi ile.aynı parselde 2086/15424 hissesi Hasan kızı Nazire AYDEMİR adına kayıtlı iken;Nallıhan 5.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 16/12/2005 tarih 2005/531 esas-2005/499 karar sayılı mirasçılık belgesine göre mirasçılar MÜRÜVVET ERTEN,EMİNE AKSOY,VESİLE HOROZCU,FATMA MERCAN.FATMA DİLMAÇ,SELAMİ YILDIZ, YUSUF YILDIZ, NURGÜL ZAN,MÜNEVVER AYAN,NURPER BALABAN,MURADİYE AYDEMİR,UMUT AYDEMİR.LÜTFİYE AYDEMİR isimli mirasçıların payları 5831 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir. Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 20/01/2016, Pazartesi günü. saat 17:00 dan itibaren 04/02/2016 Çarşamba günü, saat: 17:00’ye kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazı olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 20/01/2016 ETİMESGUT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ