Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ortaklaşa hazırlanan OECD-FAO Küresel Tarımsal Görünüm Raporu açıklandı

ANKARA – Raporda, gelecek 10 yıl içinde tarım üretiminin güçlü bir şekilde artarken fiyatların düşeceği, et ve süt ürünleri fiyatlarının ise bitkisel ürünlere göre daha yüksek seyredeceği bildirildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ortaklaşa hazırlanan OECD-FAO Küresel Tarımsal Görünüm Raporu 2015-2024, 1 Temmuz’da Paris’te düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. OECD Genel Sekreteri Angel Guirra ile FAO Genel Direktörü Jose Graziano da Silva tarafından kamuoyu ile paylaşılan raporda, gelişmekte olan ülkelerdeki gelir artışının gıda talebini de teşvik ettiği değerlendirmesine yer verildi.

OECD ve FAO, gelecek 10 yılda tarım üretiminde güçlü bir artış, fiyatlarda ise düşüş bekliyor. “Güçlü mahsul ve üretimde verimliliğin artması ile küresel talepteki düşüşün, tarım ürünleri fiyatlarında gelecek 10 yıl içinde kademeli düşüşe yol açacağı” kaydedilen raporda, bununla birlikte, fiyatların 2000’li yılların başlarındaki fiyatların üzerinde seyredeceği tahmininde bulunuldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün, maliyetin azalması dolayısıyla gıda fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacağı vurgulanan raporda, bunun ardından tarım ürünlerinden elde edilen biyoyakıtlara verilen teşviklerin de kalkmasının beklendiği ifade edildi. Raporda, tarım ticaretinin, gelecek 10 yılda, bir önceki yıla oranla daha yavaş artacağı öngörüsüne de yer verildi. Ortak raporda, küresel pazarlara bazı önemli ürünleri satan bir grup küçük ülkenin rolünün artmasının, doğal felaketler ve ticareti engelleyici önlemler ile pazar risklerini de artıracağı uyarısı yapıldı.

Tarım ürünleri talebinde en önemli değişikliğin nüfus, gelir ve kentleşme oranının arttığı gelişmekte olan ülkelerde yaşanacağı tahmininin ifade edildiği raporda, bu ülkelerin gıda talebinin doğal olarak artacağı öngörüsü yer aldı.

Gelişmekte olan ülkelerde gelir artışının tüketicileri daha fazla hayvansal protein tüketerek beslenmelerini çeşitlendirmelerine için teşvik ettiği, bunun sonucu olarak et ve süt ürünleri fiyatlarının bitkisel ürünlere göre yüksek seyretmesinin beklendiği belirtilen raporda, et ürünlerinin yem fiyatlarının düşmesi ile talebe yanıt verme konusunda sınırlı da olma ilerleme sağlayacağı kaydedildi. Rapora göre, süt ürünleri ihracatı, iç talepteki büyümenin sınırlı olduğu dört temel kaynak; Yeni Zelanda, AB, ABD ve Avustralya’da yoğunlaşacak.