Mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, faturalarını 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyebilecekler.

Gelirler İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.  Değişikliğe göre, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde söz konusu faturalarını 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyebilecek. Ayrıca, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren de söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1 Temmuz 2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da hazırlayabilecekler.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki değişiklikte, söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemlerinin www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak yer aldığı belirtildi.