Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Kadınların iş hayatına yaptıkları niteliksel katkılar, yarattıkları katma değer, işin başarısı açısından yadsınamaz. Artık kadınların iş hayatındaki varlığı bir ‘tercih’ değil, başarıya giden yolda bir ‘zorunluluk’tur” dedi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sabancı, mesajında şunları söyledi:
“Ben, bugünü bir kutlamanın ötesinde, yaşamın her alanını şekillendiren kadınların önemini bir kez daha hatırlamanın fırsatı olarak görüyorum. 1970’lerden sonra kadınların iş hayatına katılımında büyük artışlar yaşandı. Elbette çok yol alındı. Bunu inkar edemeyiz. Ama ne yazık ki hala yeterli değil. Diğer taraftan, kadının iş hayatına katılımını, sadece rakamların yükselmesinden ibaret görmemeliyiz. Aynı zamanda kadınların iş hayatına yaptıkları niteliksel katkılar, yarattıkları katma değer, işin başarısı açısından yadsınamaz. Artık kadınların iş hayatındaki varlığı bir ‘tercih’ değil, başarıya giden yolda bir ‘zorunluluk’.
Yaratıcılıktan, karar süreçlerine kadının potansiyelini keşfetmek ve değerlendirmek başarı odaklı organizasyonların daha büyük ölçekte de ekonomilerin, asla göz ardı etmemesi gereken bir konu. Son yıllarda kadının katılımının işin başarısı için vazgeçilmez olduğu araştırmalarla da ispatlanmış durumda. Çünkü iş hayatında, üniversitelerde, sivil toplumda kadının katılımı arttıkça araştırmalar daha da anlam kazanıyor. Ve öngörülerin ötesine geçerek daha somut ve derinlemesine çalışmalar yürütmek mümkün oluyor.

Fortune 500 şirketleri arasında yapılan bir araştırmaya göre, kadın yönetici sayısı fazla olan şirketler, pazar payı, sermaye ve hisse senedi değerine göre daha iyi performans gösteriyor. Credit Suisse tarafından yapılan bir araştırma, 2008 krizinden sonra cinsiyet eşitliği dengesi bulunan şirketlerin, erkek egemen şirketlere göre daha hızlı toparlandığını ortaya koyuyor. Bu sonuçların gerekçeleri çok çeşitli olabilir. Bazı uzmanlar, kadınların riskleri daha iyi yönettiğini söylüyor. Bazıları ise, kadınların aynı anda birçok işi yönetme becerileriyle bu durumu açıklıyor. Kadınlar katılımcı çalışma modellerine daha yatkınlar. Daha çok akıl alma, farklı fikirleri karara katma konusunda daha açıklar. Öte yandan, satın alma kararlarının AB’de yüzde 70, ABD’de yüzde 80’ni kadınlar tarafından veriliyor. Dolayısıyla, kadınların ihtiyaçlarını kadınların daha iyi anlamasının ve buna göre ürün ve hizmet geliştirilmesinin önemi de ortada.
“Her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık istemiyoruz; ‘eşitlik’ istiyoruz” ifadelerini kullanan Güler Sabancı, şunları kaydetti:
“Kadınların niteliklerine, becerilerine, yetkinliklerine göre eşit şekilde değerlendirilmelerini istiyoruz. Ancak eşitliğin sağlanabilmesi için, kadınlarımıza hakları olan eşit fırsatların verilmesi ve desteklenmeleri gerekiyor. Bunun başında, ‘başaracaklarına dair özgüven ile yetiştirilmeleri’ ve başarıda en önemli unsurlardan biri olan ‘eğitim hakkı’ geliyor. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye’de kadının işgücüne katılım oranı yüzde 30 seviyelerinde.
Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre; Türkiye’de 100 kadından 13’ü üst düzey pozisyonda çalışıyor. Daha güçlü bir ekonomik ve sosyal kalkınma için bu rakamlarla asla yetinmemeliyiz. Her alanda daha iyi bir gelecek için beklediğimiz reformlar, bu alanda da en hızlı şekilde yapılmalı, kadınların potansiyelini ortaya çıkarmalıyız.”

 “SABANCI TOPLULUĞU, İŞ DÜNYASINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONUSUNDA ÖRNEK VE ÖNCÜ KONUMDA”

Sabancı Topluluğu’ndaki yaklaşımlarını da aktaran Güler Sabancı, sözlerini şöyle tamamladı: “Sabancı Topluluğu, iş dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda ‘örnek’ ve ‘öncü’ konumdadır. Kadın çalışan ortalamamız yüzde 38,5 olurken, bazı şirketlerimizde yüzde 50’nin üstüne çıkan, Türkiye ortalamalarının üstünde kadın istihdam rakamlarımız olması sevindiricidir. Bize de yakışan budur. Ayrıca 2012 yılında yüzde 7 olan üst yönetimdeki kadın oranımız bugün yüzde 15’e çıktı. Kadın çalışan terfi oranımız ise, yüzde 52 oldu. Sizlerin emekleri ve gayretiyle yürütülen Sabancı Gönüllüleri projelerinin de bu öncü konumumuza daha da ivme kazandıracağına inanıyorum.