Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülke genelinde yüzde 43’e varan su kayıp ve kaçaklarını azaltmak maksadıyla harekete geçti.

Kayıp ve kaçaklarla mücadele için yol haritasını belirlediklerini kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu “2014 yılında uygulamaya koyduğumuz ‘İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği’ ile yüzde 43’e varan su kayıp ve kaçak oranı 4 yıl içerisinde yüzde 30’a indirilecek” dedi.
Su kaynağını yerleşim yerine getirebilmenin hem ekonomik açıdan hem de teknik açıdan maliyetli bir işlem olduğunun altını çizen Bakan Eroğlu “Yeni su kaynağı arayışına başlamadan önce mevcut şebekedeki su kayıplarının azaltılmasıyla ilgili çalışmalara öncelik verilmesi gerekiyor. Hedefimiz su kaynaklarının korunması ve verimliliğin arttırılması, içme-kullanma suyunun etkin kullanılması ve israfının önlenmesi için içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolünü sağlamaktır” dedi.
Suya olan talebin her geçen gün arttığını ancak su kayıp ve kaçakları sebebiyle suyun yarısına yakınının daha kullanıcıya ulaşamadan kaybedildiğini vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Gerek eskiyen altyapılardan gerekse iklim değişikliğinden kaynaklanan su kayıp ve kaçakları, su tüketiminin en yoğun olduğu Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında iki katına çıkıyor. TÜİK Belediye Su İstatistiklerine göre Türkiye’de gelir getirmeyen su miktarının takriben yüzde 43 oranında olduğu görülüyor. Bu kayıp-kaçak oranı da Türkiye’de yıllık 2 milyar metreküp suyun yani içme suyu kaynaklarından temin edilen suyun yüzde 43’ünün henüz musluğa ulaşmadan kaybolduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla su kaybının ülke ekonomisine maliyeti yılda yaklaşık 5 milyar TL’yi buluyor” dedi.
Ülke genelinde içme suyu şebekelerinde yaşanan su kayıplarının önüne geçmek maksadıyla “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği”ni yürürlüğe koyduklarını belirten Prof. Dr. Eroğlu “Türkiye’de 2012 yılında belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak üzere 4,9 milyar metreküp su çekildi. Çekilen bu suyun 2 milyar metreküpten fazlası gelir getirmeyen su olarak kaydedildi. Ülkemizde yüzde 43’e tekabül eden bu kayıp oranı, gelişmiş ülkelerde yüzde 15-25 arasında değişmektedir. Bu yönetmelik ile büyükşehir ve il belediyeleri su kayıp oranlarını 2019 yılına kadar en fazla yüzde 30’a, 2023 yılına kadar ise en fazla yüzde 25’e indirecek.”