KARAMAN – Binlerce yıllık geçmişiyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Karaman’ın Ermenek ilçesindeki kazı çalışmaları  devam ediyor.

Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, Toroslar üzerindeki ilçe ve çevresinin coğrafi özelliği sayesinde, korunma, barınma ve avlanmaya çok müsait olması nedeniyle tarih öncesi  çağlardan bu yana insanlar için yerleşim yeri olduğunu söyledi. Bugüne kadar yapılan kazı ve araştırmalarda ele geçen tarihi kalıntılar ile çevredeki eserlerden elde edilen bilgilerin, kentin 4 bin 500-5 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu gösterdiğini belirten Sözkesen, “Sırası ile Hititler, Akalar, Babiller, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Türk medeniyetlerinin izleri görülmektedir. Bütün bunlar çok fazla çaba gösterilmeden hemen bakıldığında görülen izlerdir. Araştırma yapıldığında bölgede daha hiçbir yerde kaydı olmayan, bilinmeyen örenler ve kalıntılara rastlamak mümkündür” diye konuştu.

Sözkesen, Ermenek’teki tarihi varlıkları gün yüzüne çıkarma çalışmaları kapsamında Karaman Müze Müdürlüğünce, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün danışmanlığında bu yıl 3 yerde kazı başlatıldığına işaret ederek, şunları ifade etti:

“Bu kazılardan biri Germonikopolis kazısı. Burası ilçenin içinde Firan Kalesi dediğimiz yerin eteklerinde bulunan bir mezarlık alanı. Buradaki kaya mezarları, milattan sonra 3. yüzyıla dayandırılmakta. Alanda çok önemli şahsiyetlerin mezarlarının bulunduğunu düşünüyoruz. Yapılan çalışmalarda tarihin karanlık sayfalarına ışık tutacak birçok bulguya rastlandığını biliyoruz. Burada çıkarılan buluntular, Müze Müdürlüğü kayıtlarına alındıktan sonra, Burdur Üniversitesinde incelenmek üzere toplanmaktadır. Toplu mezarlar bulundu. Bir mezarın içine 8-10 kişi gömülmüş.”

Sözkesen, Firan Kalesi’nin yanı sıra Ermenek Vadisi’ne hakim noktada Asar ve Mennan kalelerinin de bulunduğunu vurgulayarak, “Bu kalelerde de çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar bitirilip, tanıtımı yapıldığında ilçemiz bir turizm merkezi olacak” dedi.