Çocukluk döneminin en büyük özelliğinin büyüme süreci olduğunu vurgulayan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ve Milli Pediatri Derneği üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak normal büyümenin, çocuğun sağlıklı olduğunu da gösteren parametrelerden biri olduğunu vurguladı. 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak, bilimsel temellere dayanmayan ve boy uzattığı iddia edilen ürünlerin, çocuklar ve ebeveynlerin doğru tedaviyi bulmasını engellediğini belirtti. “Kız çocukları için 8, erkek çocukları için 9 yaşından önce başlayan ergenlik dönemi erken ergenliğe işaret edebilir. Erken ergenlik büyüme geriliğiyle sonuçlanabilir” diyen Orbak, “Büyüme geriliği konusunda asla varsayımlarla hareket edilmemeli, mutlaka hekimlerden destek alınmalı” ifadelerini kullandı.
Çocukluk döneminin en büyük özelliğinin büyüme süreci olduğunu vurgulayan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ve Milli Pediatri Derneği üyesi Prof. Dr. Zerrin Orbak normal büyümenin, çocuğun sağlıklı olduğunu da gösteren parametrelerden biri olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Zerrin Orbak büyüme geriliğini şöyle tanımladı:
“Büyüme geriliği çocuğun kendi cinsinden yaşıtlarına göre hazırlanmış büyüme eğrilerinde 3 persantilin altında olması ve yaşıtlarına göre daha yavaş tempo ile büyümesidir.”
Zamanında doğan bir bebeğin ortalama ağırlığının 3 bin 200 + 200 gr, boyunun ise 50 + 2 cm olduğunu belirten Prof. Dr. Zerrin Orbak, yaşlara göre normal büyüme oranlarını şöyle özetledi:
“En hızlı büyüme hayatın ilk yılında görülür. Bu dönemde 24 cm’lik uzama söz konusudur. İkinci yıl uzama hızı azalır ve 12 cm olur. Üçüncü yılda 10 cm, 4. yılda 7,5 cm kadar uzama gerçekleşir. Daha sonra ergenliğe kadar olan dönemde yıllık uzama hızı 5-6 cm kadardır. Ergenliğin başlaması ile büyüme atağı, ergenlik büyüme patlaması olur. Ergenlik süresince kız çocukları 20-25 cm, erkek çocukları 25-30 cm uzar. Aslında erişkin boyu için en önemli faktör ergenliğe girişteki boydur. Kız çocuklarında adet görmeye başladıktan sonra büyüme tamamen durmaz. Ancak bu dönemden sonra büyüme hızı azalır ve ortalama 5-7 cm’lik bir uzama gözlenir. Ergenliğin tamamlanmasından sonra büyüme hatlarının kapanması daha fazla büyümenin olmayacağı anlamına gelir.  Dolayısıyla o esnadaki kemik yaşı da önemli olmakla birlikte kızlarda 16, erkeklerde 18 yaşından sonra anlamlı uzama gözlenmez.”