Cumhurbaşkanlığı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında Beştepe Sarayı’nda 948 kişinin çalıştığı açıklandı.

Böylece Recep Tayyip Erdoğan büyük bir rekora imza atmış oldu.
“Çankaya Yolu Yokuştur” kitabımı yazarken araştırmıştım. Atatürk döneminde Cumhurbaşkanlığında çalışanların ortalaması 58’i geçmemişti. Bu durumda Erdoğan’ın Atatürk’ten tam 16 kat fazla personelle çalıştığı ortaya çıktı.
++
Atatürk döneminde başarılan işlerden bazılarına bakalım:
Hilafet kaldırıldı. Uluslararası saat ve takvim uygulamasına geçildi. Tekke ve zaviyeler kapatıldı. Şeyh Sait ve Dersim isyanları bastırıldı. Sümerbank, Gazi Çiftliği, Kayseri Motor ve Tayyare Fabrikası gibi önemli sanayi ve tarımsal kurumlar kuruldu. Medeni Kanun Meclis’ten geçti. Latin harflerinin kullanılmasına başlandı. Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildi. Hafta tatili cumadan pazara alındı. Soyadı kanunu benimsendi. Hitler’den kaçan bilim adamlarının Türkiye’de çalışması sağlandı. Ceza, ticaret, borçlar, ölçüler kanunları kabul edilerek birçok alanda Batılı normlar benimsendi. Nüfus sayımı yapıldı. Tüm komşularımızla diyalog içinde olundu, “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi tavizsiz uygulandı.
++
Yeni bir devlet kuruluyor, her biri devrim niteliğinde önemli kararlar alınıyor… Ve tüm bunlar aralarında korumalar, aşçılar, garsonlar ve bahçıvanların da bulunduğu 58 kişilik bir Cumhurbaşkanlığı kadrosuyla gerçekleşiyor.
Böyle bir başarıya şapka çıkarılmaz mı?
++
Keşke Erdoğan dönemi de Atatürk dönemi kadar başarılı, üretken ve dış ilişkiler açısından sorunsuz olabilseydi de Saray’da çalışan personel sayısını eleştirmek zorunda kalmasaydık…
++
Bu arada meraklısı için yazalım:
Süleyman Demirel döneminde Cumhurbaşkanlığında çalışanların sayısı 603 olmuştu. Söz konusu sayı Ahmet Necdet Sezer döneminde 449, Abdullah Gül döneminde ise 679 oldu.