Türkiye’de tam bir kaos ortamı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplumu kucaklayıcı bir rol oynayamıyor, Hükümet tek kelimeyle yalpalıyor.
İçinde bulunduğumuz tablo Ortadoğu’nun daha fazla karışmasını istemeyen Avrupa’yı da kaygılandırmaya başladı. Times gazetesinde dün yayınlanan bir yorumda, Erdoğan, bin odalı sarayında oturup sürekli olarak düşmanlarına bağıran Kral Lear’a; Türkiye ise hasta adama benzetildi.
Bu durum daha fazla devam edemez.
Önümüzdeki 4 yıl boyunca Erdoğan Beştepe Sarayı’nda, Ak Parti de en azından koalisyon ortağı olarak iktidarda olacağına göre acilen toparlanmaları gerekiyor.
**
Peki, ne yapmalılar?
Erdoğan’ın öncelikle yapması gereken, toplumda gerginlik yaratan söz ve davranışlardan kaçınması, Hükümetin işlerine fazla karışmaması, Anayasa’daki yetkileriyle yetinmesidir. Erdoğan, Ak Parti’nin değil Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olduğunu aklından hiç çıkarmamalıdır.
Ak Parti yönetimi ise iktidarda geçen 13 yılın yorgunluğunu bir an önce üzerinden atmalı, adeta yeni kurulmuş bir parti gibi ülkenin sorunlarına çare bulmak için heyecanla kolları sıvamalı, bir taze başlangıcın adımlarını atmalıdır. Hukuk devletinin gereklerine uyma, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele, dış politikada yumuşama, devlet hizmetinde görevlendirmeler yaparken sadakate değil liyakate önem verme, basın ve düşünce özgürlüğüne saygı gösterme galiba ilk yapmaları gereken işlerdir.
**
Erdoğan ve Ak Parti yönetiminin “Böyle gelmiş, böyle gider” anlayışını sürdürmesi önümüzdeki yıllarda Türkiye’yi büyük kargaşaların içine sürükler, adeta yönetilemez hale getirir.
Ankara katliamını önleyemedikleri gerekçesiyle Hükümetin üç emniyet müdürünün görevden alması, Erdoğan’ın ise katliam mahalline giderek karanfil bırakması ve olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirmesi yerindedir.
Dilerim bu adımların devamı gelir.