Otoriter tavırları, düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin yaklaşımı, dış politikadaki tartışmalı adımları, Cumhurbaşkanlığı makamında bir türlü tarafsız olamayışı sert biçimde eleştirilebilir ama Recep Tayyip Erdoğan’ın sigara yasaklarıyla ilgili dik duruşuna saygı duymamak haksızlık olur.

Erdoğan’ın Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bugün Beştepe Sarayı’nda vereceği ve davetlileri arasında sigarayı bıraktırdığı kişilerin de bulunduğu resepsiyon bu açıdan önemlidir ve anlamlıdır.
++
1980’li yıllarda Başbakan Turgut Özal ve Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı sigaraya karşı savaş açmış ancak dünya sigara tekellerinin sert tepkileri yüzünden geri adım atmak zorunda kalarak kalıcı sigara yasakları koymayı başaramamışlardı.
Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde yurt dışından gelen yoğun tepki ve baskılara aldırmadan sigaraya karşı verdiği kararlı mücadele ve çıkmasına öncülük ettiği kanunu bugün ülkemizde muhalefet partilerinin mensupları da dahil eleştirecek tek bir Allah’ın kulu yoktur herhalde.
++
Kanuni düzenlemelerle kapalı yerlerde sigara içmek yasaklanmış, bunun sonucunda milyonlarca kişi sigara içmeyi bırakmak zorunda kalmış, sigara bağlı hastalıklardan ölümlerde ciddi azalmalar meydana gelmiştir.
Sigara içenlerin azalması ekonomiye de olumlu etki yapmış, sigaraya bağlı hastalıkların tedavisi için yapılan harcamalar düşmüş, ayrıca sigara kaçakçılığı önemli finans kaynakları arasında yer alan terör örgütleri de milyonlarca lira gelirden yoksun bırakılmıştır.
Sigarayla başlatılan savaşın önümüzdeki yıllarda da yaygınlaşarak sürdürülmesi gerekir.
++
Bir dergide okumuştum.
Japonya’da kapalı yerlerde sigara yasağı olduğu gibi, kaldırımlarda da sigara içerek yürümek mümkün değilmiş. Sigara içmek isteyenler kaldırımlarda oluşturulan ceplere girmek zorunda kalıyor, sigaralarını orada içip söndürdükten sonra yollarına devam edebiliyorlarmış.
Dilerim Erdoğan Türkiye’de de sigara yasağının kapsamını kaldırımlarla genişletir.
++
Henüz aktif siyaset içinde olan bir liderin tarihe nasıl geçeceğini söylemek zor.
Şimdiye kadar olduğu kadar önümüzdeki yıllarda izleyeceği politika, atacağı adımlar da bunun için belirleyici olacaktır.
Ancak şunu şimdiden söylemek mümkündür:
Erdoğan diğer alanlarda olmasa bile sigaraya karşı verdiği mücadeleyle tarihteki olumlu yerini almıştır.