Örgüt kurma eylemi, TCK’nın 220. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükmün dışında TCK’nın 78. Maddesinde soykırım ve insanlığa karşı suçları işlemek amacıyla “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar”, örgüt kurma suçu olarak kabul edilmiştir.

TCK 314. Maddesinde “silahlı örgüt” kurmak da suç örgütlenmeleri kapsamına alınmıştır. Bu suçu işleyenlerin cezası
10 yıldan, 15 yıla kadar ağır hapistir. Bu suçlarda zamanaşımı işlemez…
Hukukçu olmaya hiç gerek yok. Gelin adım adım beraberce inceleyelim;
-Anayasa şu an yürürlükte midir? Herkes buna uymak zorunda mıdır?
-Anayasanın her hangi bir yerinde, “Cumhurbaşkanı, bu Anayasanın istediği kısmına uyar, beğenmediği kısmına uymaz” diye bir madde var mıdır?
-Anayasanın her hangi bir yerinde Başbakan veya İçişleri Bakanı sıkıştıklarında “Kaynağını Anayasadan almayan bir yetki kullanabilirler” yazıyor mu?
Elbette ki yazmaz! Peki, ne yazar;
Anayasa Madde 6;
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk Milleti egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanır.
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette HİÇ BİR KİŞİYE, ZÜMREYE veya SINIFA bırakılamaz. HİÇBİR KİMSE veya ORGAN KAYNAĞINI ANAYASADAN ALMAYAN BİR DEVLET YETKİSİ KULLANAMAZ…
Anayasa Madde 101;
Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile İLİŞKİSİ KESİLİR ve TBMM üyeliği SONA ERER…
Anayasa bunları emrediyor ama Erdoğan ve adamları uymayacaklarını ısrarla söylüyorlar! Anayasanın bu maddelerini bilmiyor olamayacaklarına göre bu kanunsuzların güvendikleri nedir? Nasıl oluyor da, böylesine ağır suçları bilerek ve planlı olarak işlemeye devam ediyorlar?
Neye güveniyorlar biliyor musunuz;
-Her biri sindirilerek, birer nikâh şahidi yapılmış, taşıdıkları üniformalarının değerini bilmeyen, Atatürk’ün Ordusunun sözüm ona komuta heyetine!
-Her türlü iktidarın yandaşı haline getirilmiş, sözüm ona Yüksek Yargıya!
-İktidardan ve onun kanunsuz baskılarından korkmuş, sesi soluğu kesilmiş sözüm ona Sivil Toplum Örgütlerine!
-Türk Milleti soyularak elde edilen haram paralarla oluşturulan havuz medyasına!
Bunlara güveniyorlar ama tüm bu güvendiklerinin birer kâğıttan aslan olduklarını bilmiyorlar!
Türk Milleti ayağa kalktığı an dayanakları yıkılacak ve bu kanunsuzlar, destekçileri kendilerini gerçek bağımsız yargı önünde bulacaklardır.
Son iki günde bu örgütün eylemlerine bakalım;
-Her gün şehit cenazeleri beşer-onar gelmeye devam ediyor, bu kanunsuzlar İstanbul’u fetihten bahsedip, milyonlarca lirayı sokağa atmaktan çekinmiyorlar. Kimin parasını harcıyorsunuz?
İster örtülü ödenek parası, ister Başbakanlık parası, ister İstanbul Belediyesini parası olsun yazık günah değil mi? Bu milyonlarca lirayı gösteriş için harcayacağınıza, korkunuzdan 9 bin polis evladımızı mitinginize getireceğinize, bu paraları şehit ve gazilerimize harcayamaz mısınız?
-İzmir’in her tarafı “Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız geliyor” afişleri ile donatılmış durumda!
Aynı afişte hem Cumhurbaşkanlık forsu, hem de AK Parti ampulü var!
Yani diyorlar ki; “Yemişim sizin Anayasanızın 101. Maddesini! Kim takar Anayasanızı!”
Çay toplamaya giden Yüksek Yargı mensupları, “Meslek Onuru-Hukuk Devleti” denen ilkeler, sizleri ilgilendirmez değil mi?
-Hükümet Sözcüsü Karun Numan; “Güneydoğu operasyonlarında 6 bin ev yıkıldı. Zarar 1 Milyar lira” dedi!
Boyundan utan be Karun! 6 bin evin yıkılmasına sebep olacak kadar mühimmat, ülkeye girerken sizler ne yapıyordunuz? Sizler göz yummadınız mı, sizler geçit vermediniz mi?
Değerli Okurlar;
Korkan, sinen, saklanan, vatanımızı sevmeyenler istediklerini yapmaya devam etsinler.
Biz Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları olarak “DİRENME VE İTİRAZ” hakkımızı kullanmalıyız ve kullanmaya devam etmeliyiz…
İzmir’de Haram Havuzunun bir gazetesi var; Yeni Asır!
Başlık atmış; “Başkomutan ve Başbakan İzmir’e Geliyor” diye!
Eyy Badem Yeni Asır’cılar; Söyleyin Başkomutanınıza da, iki yıldır kullandığımız havaalanını tekrardan açacağına, Nusaybin-Yüksekova-Şırnak gibi vatan parçalarını fethediversin!