Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, muhtaç engellilere ödenen aylıklarda enflasyonun çok üzerinde artış yapıldığını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı, muhtaç engellilere ödenen aylıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı, muhtaç engellilere ödenen aylıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Maliye Bakanı, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2’inci maddesinde engellilere muhtaç aylığı bağlanmasına ilişkin olarak yapılmış olan düzenlemeler dikkate alındığında; hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin üçte birinden daha az olan engellilerden; engellilik oranı yüzde 70 ve daha fazla olanlara 31 Aralık 2002 tarihi itibarıyla 24,5 TL aylık ödenmekte iken, bu tutarın yüzde 1.628,9 artış ile 31 Aralık 2014 itibarıyla 423,55 TL’ye yükseldiğini belirtti. Maliye Bakanı Şimşek, engellilik oranı yüzde 40 ile yüzde 69 (yüzde 69 dahil) aralığında olanlara 31 Aralık 2002 tarihi itibarıyla 24,5 TL aylık ödenmekte iken, bu tutarın yüzde 1.053 artış ile 31 Aralık 2014 itibarıyla 282,37 TL’ye yükseldiğini kaydetti.
Mehmet Şimşek, engellilik oranı en az yüzde 40 olup 18 yaşını doldurmamış engelliler için ise, bu kişilere bakmakta olan biri adına ödenmek kaydıyla 31 Aralık 2002 tarihi itibarıyla böyle bir aylık ödenmezken, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 282,36 TL aylık ödendiğini söyledi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, verilen istatistiklerin incelenmesinden 2002-2014 döneminde TÜFE oranının yüzde 181,6 olduğu göz önüne alındığında, söz konusu dönemde 2022 sayılı Kanununa göre muhtaç engellilere ödenen aylıklarda enflasyonun çok üzerinde artış yapıldığını ve engellilerin yaşam düzeyinin yükseltilmesine çalışıldığını belirtti.

FACEBOOK YORUMLARI