Merkez Bankası, Mart ayı fiyat gelişmeleri verilerini açıkladı. Buna göre, Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1.19 oranında arttı.

Yıllık tüketici enflasyonu sınırlı bir yükselişle yüzde 7.61 oldu. Gıda ve ilişkili hizmet fiyatlarında enflasyon yüksek seyrini sürdürürken gıda ve yemek hizmetleri dışı yıllık tüketici enflasyonunda düşüş eğilimi devam etti.

Merkez Bankası verilerine göre Mart ayında, otomobil fiyatlarındaki artış sınırlı kalırken mobilya fiyatları yüzde 0.87 oranında yükseldi. Mart ayında hizmet fiyatları yüzde 0.56 oranında arttı ve grup yıllık enflasyonu 0.1 puan azalarak yüzde 8.53’e geriledi. Yıllık enflasyon kira ve lokanta-otel dışındaki gruplarda yavaşladı. Enerji fiyatları aylık enflasyonu Şubat ayındaki yükselişin ardından Mart ayında yüzde 1.60 oranında arttı. Mart ayında taze meyve-sebze ve kırmızı et fiyatlarındaki olumsuz seyir sürdü.

Merkez Bankası, Mart ayı fiyat gelişmeleri verilerini açıkladı.

Buna göre, Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1.19 oranında arttı, yıllık tüketici enflasyonu sınırlı bir yükselişle yüzde 7.61 oldu. Gıda ve ilişkili hizmet fiyatlarında enflasyon yüksek seyrini sürdürürken gıda ve yemek hizmetleri dışı yıllık tüketici enflasyonunda düşüş eğilimi devam etti. Enerji fiyatları bu dönemde yükseliş kaydetti. Temel mal grubu enflasyonundaki yavaşlama ile çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık artış oranları geriledi. Bununla birlikte, çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğilimi sınırlı oranda yükseldi.
Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1.19 oranında arttı ve yıllık enflasyon 0.06 puan yükselerek yüzde 7.61 oldu. Bu dönemde ÖKTG-H ve ÖKTG-I endekslerinin yıllık artış oranları önceki aya kıyasla sırası ile yaklaşık 0.7 ve 0.6 puan azaldı, ÖKTG-H endeksinin yıllık artış oranı yüzde 7.75’e, ÖKTG-I endeksinin yıllık artış oranı ise yüzde 7.10’a geriledi. Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde, Mart ayında gıda ve enerji gruplarının katkısı sırasıyla 0.11 ve 0.30 puan arttı. Temel mal grubunun katkısı 0.29 puan gerilerken hizmet ile alkollü içecekler ve tütün gruplarının katkısında belirgin bir değişiklik gözlenmedi. Mevcut durumda, tüketici enflasyonuna en belirgin katkı 3.47 puan ile gıda grubundan geldi.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimleri incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerinin bu dönemde bir miktar yükseliş kaydettiği görüldü. Hizmet enflasyonu ana eğilimindeki yükseliş sürerken temel mal enflasyonu ana eğiliminde de sınırlı bir artış gözlendi.

-“ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ”-

Mart ayında hizmet fiyatları yüzde 0.56 oranında arttı ve grup yıllık enflasyonu 0.1 puan azalarak yüzde 8.53’e geriledi. Yıllık enflasyon kira ve lokanta-otel dışındaki gruplarda yavaşladı. Kira yıllık enflasyonu artışını sürdürerek genel tüketici enflasyonuna yakınsadı. Aylık artış oranları itibarıyla, gıda fiyatlarındaki olumsuz seyre paralel olarak lokanta-otel grubu öne çıktı. Grup aylık enflasyonu yüzde 1.42 oranında gerçekleşerek yılbaşından bu yana sergilediği hızlanma eğilimini sürdürdü. Ancak, ulaştırma hizmetleri fiyatlarında Şubat ayında gözlenen kısmi artışın ardından yeniden düşüş kaydedildi.

Temel mal grubu yıllık enflasyonu 1.25 puanlık azalışla yüzde 5.54’e geriledi. Dayanıklı tüketim malı fiyatları Mart ayında yılın ilk iki ayına kıyasla daha düşük bir oranda artış kaydetti. Türk Lirasındaki zayıflamanın sürdüğü bu dönemde otomobil fiyatlarındaki artış sınırlı kalırken mobilya fiyatları yüzde 0.87 oranında yükseldi. Diğer yandan, beyaz eşya fiyatlarında Ocak ayındaki yüksek artışın ardından bu dönemde bir düzeltme gözlendi ve fiyatlar geriledi. Böylelikle dayanıklı tüketim malları yıllık enflasyonu baz etkisiyle 1.76 puan azalarak yüzde 3.12 oranına geriledi. Giyim grubunda yıllık enflasyon Şubat ayının ardından Mart ayında da belirgin bir azalış kaydetti. Giyim ve dayanıklı dışı temel mallar grubunda ise fiyatlar aylık bazda son döneme kıyasla daha yüksek bir oranda artış gösterse de, yıllık enflasyondaki kademeli yavaşlama sürdü. İktisadi faaliyetteki zayıflamanın bu dönemde Türk Lirasındaki değer kaybının temel mal fiyatlarına yansımasını sınırladığı gözlendi.

ENERJİ FİYATLARI AYLIK ENFLASYONU ARTTI

Enerji fiyatları aylık enflasyonu Şubat ayındaki yükselişin ardından Mart ayında yüzde 1.60 oranında arttı. Bu gelişmede, Türk Lirasındaki değer kaybına ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak sırası ile yüzde 3.29 ve yüzde 6.38 oranlarında artan akaryakıt ve tüpgaz fiyatları temel belirleyici oldu. Sonuç olarak, yıllık enerji enflasyonu yüzde 0.19’a yükseldi.

Mart ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon 0.42 puan artarak yüzde 14.12 seviyesine ulaştı. Bu gelişmede yıllık enflasyonu yüzde 17.93’e ulaşan işlenmemiş gıda grubu fiyatları belirleyici oldu. Mevsimsellikten arındırılmış veriler işlenmemiş gıda fiyatlarında yılın ilk iki ayında kaydedilen yüksek artışların, Mart ayında güçlendiğine işaret etti. Bu dönemde taze meyve-sebze ve kırmızı et fiyatlarındaki olumsuz seyir sürdü. Buna ek olarak patates fiyatlarının aylık bazda yüzde 21.25 oranında artması ile bu kalemdeki yukarı yönlü eğilim güçlendi. Diğer taraftan işlenmiş gıda grubunda yıllık enflasyon Mart ayında yavaşladı. Bu gelişmede fiyatları bu dönemde yatay seyreden ekmek ve tahıl ürünleri etkili olurken, ekmek ve tahıl dışı gruptaki aylık artış eğilimi (işlenmiş et ürünleri ile zeytinyağı fiyatlarında belirgin olmak üzere) grup geneline yayılarak sürdü. Gıda fiyatlarındaki bu olumsuz görünümün yemek hizmetleri fiyatlarına yansımaları sürdü. Bu çerçevede, tüketim sepetinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan gıda ve yemek hizmetleri grubunun yıllık enflasyonu yüzde 14 seviyelerine ulaşmış, gıda ve yemek hizmetleri hariç tüketici enflasyonunun yüzde 4.82 oranına gerilemesi ile bu iki grup arasındaki ayrışma daha da belirginleşti.