Çoğunuzun dikkatinden kaçmıştır… Zaten benim de dikkatimden kaçtı… Üstelik de Rus Haber Ajansı dâhil tüm uluslararası ajansları gündelik takip ederken.

NATO’da (Kuzey Atlantik İşbirliği Örgütü) çalışmış Hasan Aygün adlı meslektaşım bana, “4 Mayıs 2016 günü NATO bir açıklama yaparak Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün’ün yanı sıra İsrail’in de NATO nezdinde temsilcilik açmasına izin verdiğini” duyurdu. Anlaşılan, NATO’nun ilgisi artık sadece Trans Atlantik ilişkilerini değil, neredeyse tüm Ortadoğu’yu kapsar hale gelmiştir.
Açıklamada, İsrail’in 1994 yılından beri NATO’nun Akdeniz diyalogunun bir ortağı haline gelmiş olmasına da atıfta bulunulmaktadır.
Aygün’e göre, İsrail’in NATO’da temsilcilik açması 2011 yılında Sn. Davutoğlu’nun zamanında ülkemizce reddedilmiş ancak bu yıl içinde itirazımız kaldırılmıştır. Bilinmektedir ki ülkemiz haricinde tüm NATO ülkeleriyle İsrail’in güçlü ilişkileri bulunmaktadır. Kısacası ‘Mavi Marmara’ hadisesi kimsenin de umurunda asla değildir. Zaten o olayın da ülkemizdeki bazı çevrelerce tezgâhlanan bir olay olduğu konusunda kimsenin kuşkusu bulunmamaktadır!
Her ne kadar, dönemin Başbakanı Erdoğan’ın 2009 yılında Davos’ta düzenlenen bir toplantıda Gazze’ye ilişkin İsrail politikasına karşı ‘Van Minüt’ (Bi dakka dur kardeşim!) çıkışmasını yapmış olması belki ülkemiz içinde olumlu bir yankı yaratmış olsa dahi, bunun uluslararası ortamda ters bir şekilde algılanmış olduğu bellidir.
Ancak üzücü bir şekilde belirtmeliyiz ki, bazılarının tepkisel sözleri ile arazideki şartlar birbiriyle ne yazık ki örtüşmemektedir. Buna mukabil, Suriye’deki olaylar ve ülkemize yönelik göçmen akımı ile birlikte İsrail karasuları içindeki doğal gaz rezervleri, iki ülkeyi bir araya tekrar getirecek bir gereklilik silsilesini oluşturmaktadır.
Unutulmaması gereken meseleyi ise, uluslararası enerji kaynaklarının hangi bölgelerde yattığının anlaşılması olmalıdır. Zaten Rusya ile kavgalı durumdaki ülkemizin başka kaynaklardan enerji açığını gidermesi gereklidir ve İsrail ile Körfez ülkeleri, bu konudaki en önemli kaynaklardır; daha önce de yazdığımız üzere…
NATO’nun da müttefikleri açısından aynı gözle baktığı, bu son açıklamasıyla belli olmuştur!